Stránka 1 z 1

Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do RRTV

Napsal: 11 črc 2018, 11:37
od Tomas.Martinek
Poslanecký klub České pirátské strany v rámci svého transparentního přístupu nabízí příležitost zúčastnit se výběrového řízení na pozici nominanta České pirátské strany do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále také “Rada”), která bude volena pravděpodobně tajnou volbou Poslaneckou sněmovnou PČR. Pluralita a obsahová nezávislost rozhlasového i televizního vysílání je pro Piráty velice důležitá, proto se chceme zasadit o výběr opravdu kvalitního kandidáta. Podmínky na vybrané kandidáty naleznete níže.

Předem upozorňujeme, že tajná volba nezaručuje, že nominant dané politické strany bude zvolen i přesto, že dle poměrného zastoupení by Česká pirátská strana měla mít nárok na prosazení svého nominanta. Vyhrazujeme si také právo zveřejnit jména uchazečů nebo vybraných nominantů včetně zaslaných motivačních dopisů a životopisů.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je ústřední orgán státní správy, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání (dále jen: "vysílání") a převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle zákona č. 132/2010 Sb. Rada dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti vysílání a převzatého vysílání. Dále dbá na obsahovou nezávislost vysílání a převzatého vysílání (vše: § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.; kde nadále není zákon blíže určen, jde vždy o tento zákon). Rada také dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci (§5 písm. a), uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání (§ 5 písm. b), vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání (§ 5 písm. c), vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání (§5 písm. d) a pravidelně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled žádostí o licenci a registraci a přehled udělených licencí a jejich změn, registrací a jejich změn (§ 5 písm e). Další info viz https://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/po ... /index.htm.

Nominant do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Co nabízíme:
Výkon funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Náplň práce:
Povinnosti a působnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsou stanoveny zákonem č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
Dále je působnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání stanovena: Co požadujeme:
  • Odbornost v oboru médií.
  • Nezávislý pohled umožňující rozeznání objektivních a nestranných informací.
  • Základní technickou gramotnost.
  • Bezúhonnost a vysokou osobní integritu.
  • Splnění zákonných předpokladů stanovených zákonem č. zákonem zákonem č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
K elektronické přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
  • strukturovaný životopis bez osobních údajů vyjma jména a roku narození (může být zveřejněn) podepsaný na všech stranách,
  • motivační dopis obsahující vizi působení v dané funkci (může být zveřejněn),
  • čestné prohlášení k výběrovému řízení (ke stažení zde).
Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání prosté kopie čestného prohlášení k výběrovému řízení, které je uvedeno zde na pirati.cz, strukturovaného životopisu a motivačního dopisu obsahující vizi působení na dané pozici. Vše je zasíláno pouze elektronickou cestou přes formulář uvedený níže.

Termín nástupu: Po schválení poslaneckou sněmovnou (Vybraná osoba bude ještě muset vyplnit a podepsat dokumenty požadované Sněmovnou.)

Přihlášku lze podat pouze elektronicky přes tento formulář do 31. 8. 2018 (10:00). Nominační tým si vyhrazuje právo prodloužit termín.

Případné osobní pohovory plánujeme uskutečnit v průběhu září 2018.

Hodnotící kritéria:
Odbornost 50 %
Celkový dojem 15%
Předchozí zkušenosti 20%
Reference členů a příznivců Pirátů 15 %

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do RRTV

Napsal: 13 črc 2018, 16:30
od Tomas.Martinek
Pokud máte návrhy na nezávislého odborníka, který by mohl být členem výběrové komise, kontaktujte nominační tým na [email protected]

Budeme rádi, pokud oslovíte osoby, které by mohly být platnými členy RRTV, aby se do tohoto výběrového řízení přihlásily.

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do RRTV

Napsal: 27 srp 2018, 14:00
od Tomas.Martinek
V tuto chvíli evidujeme 2 přihlášené uchazeče. Prodlužujeme lhůtu na podání přihlášky do 4. 9. 2018 10:00.

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do RRTV

Napsal: 04 zář 2018, 18:39
od Tomas.Martinek
Ukončujeme příjem přihlášek do výběrového řízení. Evidujeme 3 přihlášené uchazeče. Výběrové řízení se bude konat 7. 9. 2018 dopoledne - přesný čas a další informace obdrží uchazeči e-mailem.

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do RRTV

Napsal: 07 zář 2018, 09:52
od Tomas.Martinek
Výběrová komise pro toto výběrové řízení je ve složení:

Ing. Tomáš Martínek, zástupce poslaneckého klubu České pirátské strany, předseda Nominačního týmu
Mgr. Karolína Sadílková, mediální expert Pirátů
Jiří Táborský, nezávislý expert, mediální konzultant

Tajemníkem výběrové komise je Ing. Lukáš Forýtek ([email protected], 603 527 606)

Výběrového řízení se mohou účastnit poslanci Pirátů nebo jimi určené osoby jako pozorovatelé.

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do RRTV

Napsal: 10 zář 2018, 10:42
od Tomas.Martinek
Poslanecký klub potvrdil doporučení výběrové komise, která doporučila nominovat JUDr. Olgu Ulrichovou (CV, motivační dopis).

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do RRTV

Napsal: 10 zář 2018, 10:42
od Tomas.Martinek