Řízení RK 1/2011 Neoprávněné zadržování prostředků strany

Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech, vydává předběžná opatření, rozhoduje o omezení práv člena za porušení předpisů a o jeho vyloučení, rozhoduje o platnosti právních aktů, odpovídá na předběžné otázky.

Moderátor: Komise - rozhodci

Pravidla fóra
Uživatelský avatar
Filip.Krska
Člen KS Vysočina
Příspěvky: 2835
Registrován: 03 črc 2009, 13:10
Profese: Starší inženýr údržby svobodného SW
Bydliště: Třebíč, Mládežnická 983/2
Dal poděkování: 22253 poděkování
Dostal poděkování: 3126 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Řízení RK 1/2011 Neoprávněné zadržování prostředků strany

Příspěvek od Filip.Krska » 29 dub 2012, 17:35

Usnesení

Neoprávněné zadržování prostředků strany

Rozhodčí komise zahajuje řízení na návrh kontrolní komise na základě podání viewtopic.php?f=283&p=114025#p94326 ze dne 3. 3. 2011 ve znění:
Týká se usnesení KK vydaného k podání: viewtopic.php?f=233&t=6274 a následnému přezkumu: viewtopic.php?f=233&t=6354

Kontrolní komise při svém přezkumu zjistila následující skutečnosti:

30.4. 2010: Jiří Vontroba převzal 500Kč od Martina Švíčka.
9.5. 2010: Jiří Vontroba převzal 500Kč od Radima Gála a Jozefa Kohúta, tedy celkem 1000Kč.
19.5. 2010: FO vyhlašuje, že se mají zrušit krajské pokladny MSK a ZLK a jejich obsah má být převeden na celostatní popřípadě krajský účet.
22.6. 2010: Robert Adámek jménem KS MSK oficiálně žádá o zřízení krajského účtu MSK.
30.6. 2010: Účinkují nové předpisy FO o zrušení krajských pokladen MSK a ZLK. 1500Kč má v držení stále Jiří Vontroba a doklady k nim neposlal FO.
14.7. 2010: Je založen krajský účet MSK. Jiří Vontroba má konečně možnost poslat peníze na krajský účet, avšak tak nekoná.
3.9. 2010: FO MSK dočasně předán Karlu Fuzikovi, peníze stále v držení Jiřího Vontroby.
16.9. 2010: Novým vedoucím FO MSK zvolen Robert Adámek, novým předsedou KS Lukáš Černohorský, peníze stále nepředány.
16.11. 2010: Jiří Vontroba konečně dodal 1500Kč na celostátní účet ČPS.

Kontrolní komise má tedy za to, že Jiří Vontroba ignoroval nově přijaté předpisy strany a v důsledku toho od 15.7. 2010 do 16.11. 2010 zadržoval 1500Kč náležejících straně. Dále má za to, že se FO dopustil pochybení, protože v tématu o rušení krajských pokladen nereagoval na žádost Jiřího Vontroby o založení krajského účtu. Tím zbytečně protáhl dobu, po kterou měl Jiří Vontroba chtě nechtě peníze u sebe.

Kontrolní komise žádá rozhodčí komisi o stanovení případných sankcí vůči zůčastněným Jiřímu Vontrobovi a FO. Kontrolní komise nemá nic proti tomu, aby RK postupovala stručně (dle §14(1) StRK).
Zahájené řízení má charakter stížnosti na člena nebo organizační jednotku (§32 StRK) a účastníky jsou navrhovatelé (Jiří Kadeřávek sen., KK), Jiří Vontroba a FO.

Rozhodčí komise se rozhodla vyhovět žádosti Kontrolní komise o prominutí jistoty.

Pokud nebude žádný účastník proti, bude komise postupovat stručně podle §14 StRK.

Poučení

StRK píše:

§32 Stížnost na člena nebo organizační jednotku
(1) Účastníky řízení jsou navrhovatel, kterým je zpravidla orgán strany, a člen nebo organizační jednotka, proti které stížnost směřuje.
(2) Důkazní břemeno nese navrhovatel, který musí přesně označit právní předpis, který člen nebo organizační jednotka porušili a jednání, kterým se tak stalo. Protiprávním jednáním je i zneužití pravomoci.
(3) Nálezem může komise uložit členovi nebo organizační jednotce trest.
(4) Při řízení se podpůrně použije trestní zákon.

§14 Řízení stručné
(1) Od doručení usnesení o zahájení řízení mají účastníci 10 dnů na to, aby se ke stížnosti vyjádřili replikou. Pokud v replice uvedou, že nesouhlasí s tím, že se v řízení bude postupovat stručně, stručně se postupovat nesmí. Repliky rozhodčí komise shromáždí a vydá o nich do pěti dnů usnesení, které zašle účastníkům řízení. V usnesení o replikách především konstatuje shodná tvrzení účastníků a vymezí spor.
(2) Od doručení usnesení o replikách mají účastníci 5 dnů na to, aby se k usnesení replikám vyjádřili duplikou. V duplice se přihlíží pouze ke skutečnostem, o kterých se účastník nově dozvěděl nebo kterými reagoval na repliky jiných účastníků nebo na shrnutí shodných tvrzení účastníků.
(3) V replikách a duplikách se také označují nové důkazy, které rozhodčí komise provede a informuje o tom účastníky.

Rovněž poučuji strany, že před zahájením řízení mají možnost se vyslovit ke členům rozhodčí komise, kteří budou o stížnosti rozhodovat.

Rozhodčí komise ve složení Roman Kučera (zpravodaj), Filip Krška, Martin Švadlenka, dne 29.4.2012

Robert Adámek, se z důvodu možné podjatosti řízení jako člen RK neúčastní.

OFFTOPICRK se omlouvá za opožděné zahájení řízení
Tito uživatelé poděkovali autorovi Filip.Krska za příspěvky (celkem 2):
Martin Broz, Robert Adamek
Evangelista Festivalu svobodných filmů

Jabber status: Obrázek :: Git :: libre.fm :: ♡ Copyheart

Uživatelský avatar
Filip.Krska
Člen KS Vysočina
Příspěvky: 2835
Registrován: 03 črc 2009, 13:10
Profese: Starší inženýr údržby svobodného SW
Bydliště: Třebíč, Mládežnická 983/2
Dal poděkování: 22253 poděkování
Dostal poděkování: 3126 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Řízení RK 1/2011 Neoprávněné zadržování prostředků stran

Příspěvek od Filip.Krska » 01 čer 2012, 11:47

Usnesení rozhodčí komise

Rozhodčí komise přijala v souladu s StRK následující usnesení o řízení:

* Nikdo z účastníků nebyl proti stručnému projednání stížnosti dle §14 StRK, řízení tedy v tuto chvíli postupuje stručně a očekáváme dupliky účastníků.

* Rozhodčí komise vymezila následující předmět sporu:

RK konstatuje, že se účastníci řízení výslovně neshodli na žádném z předložených tvrzení. Neshodli se na těchto skutečnostech (spor):
zda Jiří Vontroba v rozporu s předpisy od 15.7. 2010 do 16.11. 2010 zadržoval 1500Kč náležejících straně
zda se FO dopustil pochybení, protože v tématu o rušení krajských pokladen nereagoval na žádost Jiřího Vontroby o založení krajského účtu
* Rozhodčí komise také poučuje účastníky o průběhu stručného řízení dle StRK:

§14 Řízení stručné
Od doručení usnesení o zahájení řízení mají účastníci 10 dnů na to, aby se ke stížnosti vyjádřili replikou. Pokud v replice uvedou, že nesouhlasí s tím, že se v řízení bude postupovat stručně, stručně se postupovat nesmí. Repliky rozhodčí komise shromáždí a vydá o nich do pěti dnů usnesení, které zašle účastníkům řízení. V usnesení o replikách především konstatuje shodná tvrzení účastníků a vymezí spor.

Od doručení usnesení o replikách mají účastníci 5 dnů na to, aby se k usnesení replikám vyjádřili duplikou. V duplice se přihlíží pouze ke skutečnostem, o kterých se účastník nově dozvěděl nebo kterými reagoval na repliky jiných účastníků nebo na shrnutí shodných tvrzení účastníků.

V replikách a duplikách se také označují nové důkazy, které rozhodčí komise provede a informuje o tom účastníky.
Rozhodčí komise ve složení Roman Kučera (zpravodaj), Martin Švadlenka, Filip Krška dne 1.6.2012. Robert Adámek, člen RK, se z důvodu možné podjatosti zdržel projednavání.
Evangelista Festivalu svobodných filmů

Jabber status: Obrázek :: Git :: libre.fm :: ♡ Copyheart

Uživatelský avatar
Roman.Kucera
Republikový výbor
Příspěvky: 14941
Registrován: 14 zář 2010, 10:04
Profese: IT
Bydliště: Praha, Letná
Dal poděkování: 10393 poděkování
Dostal poděkování: 19076 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Řízení RK 1/2011 Neoprávněné zadržování prostředků stran

Příspěvek od Roman.Kucera » 20 črc 2012, 15:04

Nález

Rozhodčí komise v řízení RK 1/2011 rozhodla takto:

Jiří Vontroba v rozporu s předpisy od 15.7. 2010 do 16.11. 2010 zadržoval 1500Kč náležejících straně

FO se dopustil pochybení, protože v tématu o rušení krajských pokladen nereagoval na žádost Jiřího Vontroby o založení krajského účtu
Rozhodčí komise v tomto řízení nestanovuje žádné sankce ani vůči Jiřímu Vontrobovi ani vůči tehdejšímu vedoucímu FO, neboť nebyl prokázán úmysl poškodit Pirátskou stranu žádnou ze stran sporu a k nápravě stavu do souladu s předpisy došlo ještě před zahájením řízení.

Odůvodnění
Ani Jiří Vontroba, ani žádný ze členů FO nepopřel skutečnosti zjištěné KK a předané RK, RK je tedy považuje za věrohodné. RK vlastním šetřením v historii fóra nenašla rozpor se skutečnostmi zjištěnými KK.

Účinnost
Rozhodnutí nabývá právní moci vyhlášením a vykonatelnosti marným uplynutím lhůty pro mimořádný přezkum celostátním fórem.

Poučení
Rozhodnutí
§25 Náležitosti rozhodnutí
(1) Rozhodnutím rozhodčí komise
a) upravuje řádný průběh řízení, b) zjišťuje a vyslovuje právní stav, c) ukládá účastníkům chovat se v souladu s právem nebo strpět trest za bezprávný čin.
(2) Rozhodnutí se vydává písemně a obsahuje náležitosti:
a) datum a složení rozhodčí komise a výrok, b) odůvodnění výroku včetně výtahu z vyjádření všech účastníků řízení, skutkových okolností a právního posouzení, c) poučení o opravných prostředcích.
(3) Pokud není uvedena právní moc pozdější, má se za to, že rozhodnutí rozhodčí komise nabývá právní moci vyhlášením a rozhodnutí jiného rozhodčího orgánu uplynutím 15 dnů od vyhlášení. Pokud není uvedena pozdější vykonatelnost, má se za to, že se rozhodnutí stává vykonatelným marným uplynutím lhůty pro mimořádný přezkum celostátním fórem.
(4) Pokud komise v průběhu řízení nalezla obecný právní poznatek, vyhlašuje ho spolu s rozhodnutím jako právní větu.
§26 Předběžné opatření
Předběžné opatření označuje usnesení, kterým komise rozhodne pro dobu do vydání nálezu v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Za předběžné opatření se skládá jistota.
§27 Nález
(1) Nálezem rozhoduje rozhodčí komise ve věci samé.
(2) Stížnosti se buď vyhoví, nebo se jí částečně vyhoví, nebo se zamítne; komise nesmí odepřít rozhodnutí.
(3) Nález smí obsahovat i odlišná stanoviska členů rozhodčí komise. Odlišnými stanovisky se rozumí
a) konkurence neboli souhlas s výrokem, ale nesouhlas s odůvodněním, b) disent neboli nesouhlas s výrokem i s odůvodněním.
(4) Nález doprovází i usnesení o nákladech řízení, které platí neúspěšná strana na účet České pirátské strany v její prospěch. Pokud není žádná strana zcela úspěšná, dělí se náklady poměrně. Hradí se úměrné a skutečné vynaložené náklady v podobě pracovního času komise, znalců, provedení důkazů, doručování a vůbec všech nákladů řízení.
(5) Nejpozději s vydáním nálezu nebo zastavením řízení se vrací jistoty, které nepropadly.
§28 Usnesení
Usnesením rozhoduje rozhodčí komise v ostatních případech. Proti usnesení nebo proti skutečnosti, že komise neprávem nepřijala usnesení, lze podat odpor nejpozději do dne následujícího po tom, kdy se o rozhodující skutečnosti účastník dozvěděl, ne však později než 15 dnů od vydání usnesení. Při odporu se komise vysloví k uvedeným důvodům odporu a předchozí usnesení buď potvrdí, nebo zruší. Při zrušení se ruší i všechna rozhodnutí navazující.
Použité předpisy
StRK http://www.pirati.cz/wiki/rules/strk

Rozhodčí komise ve složení Roman Kučera (zpravodaj), Martin Švadlenka, Filip Krška dne 20.7.2012
Robert Adámek, člen RK, se z důvodu možné podjatosti zdržel projednavání.

EDIT FK 21.7.2012 - OFFTOPICOprava data usneseni na 20.7.2012 (misto 28.7.2012)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Roman.Kucera za příspěvky (celkem 7):
Filip.Krska, Jakub.Michalek, Mikulas.Ferjencik, Vaclav Malek, Robert Adamek, Petros.Michailidis, Karel.Fuzik
Pirátem se člověk nestává, pirátem se rodí!

Uživatelský avatar
Filip.Krska
Člen KS Vysočina
Příspěvky: 2835
Registrován: 03 črc 2009, 13:10
Profese: Starší inženýr údržby svobodného SW
Bydliště: Třebíč, Mládežnická 983/2
Dal poděkování: 22253 poděkování
Dostal poděkování: 3126 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Řízení RK 1/2011 Neoprávněné zadržování prostředků stran

Příspěvek od Filip.Krska » 21 črc 2012, 14:08

Evangelista Festivalu svobodných filmů

Jabber status: Obrázek :: Git :: libre.fm :: ♡ Copyheart

Uživatelský avatar
Jiri.Kaderavek.sen
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 2278
Registrován: 14 črc 2009, 08:00
Profese: bývalý obchodník, dnes důchodce
Dal poděkování: 2513 poděkování
Dostal poděkování: 3021 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Řízení RK 1/2011 Neoprávněné zadržování prostředků stran

Příspěvek od Jiri.Kaderavek.sen » 21 črc 2012, 17:59

Děkuji všem, kteří se podíleli na uzavření tohoto problému. Dovolím si jen doplnit, že vůči vedení FO v této době nemůže být žádná výhrada.

22.6. 2010: Robert Adámek jménem KS MSK oficiálně žádá o zřízení krajského účtu MSK.

Je požádán o sdělení kdo je vedoucím FO KS MSK
Je oznámeno, že jiří Vontroba. Ten je požádán o sdělení svých údajů pro vytvořrní "Dohody o hmotné odpovědnosti"
Toto je učiněno 4.7.2010
Dohoda je vytvořena a zaslána zpět podepsaná dne 20.7.2010
Připomínám, že dispozice k zakládání účtu CPS má pouze předseda strany.
Následně je vedoucímu FO oznámeno, že se Jiří Vontroba vzdává funkce a bude se volit nový vedoucí FO KS MSK.
Na příští schůzi tohoto KS je Zvolen Robert Adámek a začíná nové stejné kolečko k registraci.
Robert podepisuje dne 22.9.2010 "Dohodu o hmotné odpovědnosti" která jej opravňuje s nakládáním s účtem. [/color/]

14.7. 2010: Je založen krajský účet MSK. Jiří Vontroba má konečně možnost poslat peníze na krajský účet, avšak tak nekoná.

Pokud by někdo stihl založit účet dříve, navrhuji jej na vykonávání funkce vedoucího FO v příštím období. Prosím o uzamčení tohoto vlákna, chtěl jsem jen očistit svoje jméno a ke všem tvrzením mám patřičné doklady. Považuji tímto celou věc za vyřízenou. Jen mě mrzí, že stačilo aby Jirka místo hledání výmluv jen napsal, strčil jsem to do buzertašky a úplně jsem na to zapomněl. Já bych jen prohlásil, že si mají piráti dát na podobné omyly pozor a udělal bych Ty, ty, ty. Konec.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Kaderavek.sen za příspěvky (celkem 2):
Filip.Krska, Jiri.Kaderavek
člen České pirátské strany
tel: +420775335227

Zamčeno

Zpět na „Rozhodčí komise“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Agent DZ a 0 hostů