RK 2/2010 zpronevěra

Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech, vydává předběžná opatření, rozhoduje o omezení práv člena za porušení předpisů a o jeho vyloučení, rozhoduje o platnosti právních aktů, odpovídá na předběžné otázky.

Moderátor: Komise - rozhodci

Pravidla fóra
Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11509
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4987 poděkování
Dostal poděkování: 17379 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RK 2/2010 zpronevěra

Příspěvek od Jakub.Michalek » 03 úno 2010, 13:13

My musíme rozhodnout podle informací, které nám předloží. Pokud na základě předložených informací vůbec nepůjde rozhodnout, užije se nauka o důkazním břemeni, které má obžaloba a zamítne se to.

Pokud to nadále povedeš, tak ti jen řeknu, co je třeba udělat: Udělat seznam otázek pro jednotlivé svědky (Hireše), zjistit, zda měl Michal Zdražil v uvedené době vůbec peníze, nebo všechno utratil a musel čekat, než získá další.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Jiri.Kaderavek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 7649
Registrován: 21 dub 2009, 12:58
Profese: programátor, analytik, manažer
Dal poděkování: 2423 poděkování
Dostal poděkování: 6684 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RK 2/2010 zpronevěra

Příspěvek od Jiri.Kaderavek » 16 úno 2010, 17:37

Mohu se s ohledem na poslední vývoj se i uprostřed kauzy dotázat, zda nejsou navrhovatelé ochotni ke smíru?
Zakladatel České pirátské strany

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11509
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4987 poděkování
Dostal poděkování: 17379 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RK 2/2010 zpronevěra

Příspěvek od Jakub.Michalek » 17 úno 2010, 14:33

Určitě.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Jiri.Kaderavek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 7649
Registrován: 21 dub 2009, 12:58
Profese: programátor, analytik, manažer
Dal poděkování: 2423 poděkování
Dostal poděkování: 6684 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RK 2/2010 zpronevěra

Příspěvek od Jiri.Kaderavek » 21 úno 2010, 00:26

Takže smír nebyl ze strany navrhovatelů akceptován. Pokusím se tedy zhodnotit sporné skutečnosti na základě výpovědi účastníků a svědků. Prosím ostatní členy RK k vyjádření, vč. Martina Švadlenky, hlasovat budeme opět pouze my se Zdeňkem, to ale až k usnesení, tohle je zatím jen porada, shrnutí kauzy.

Shoda
1) Dar byl určen České pirátské straně, nikoliv Michalu Zdražilovi.
2) Jednalo se o darování účelové (peníze musí být užity na nějaký účel).
3b) Výše daru byla 3 000 Kč (peníze) jednak od Petra Bajgara a stejná částka od Petra Kapounka.
3c) Dar byl poskytnut předáním z ruky do ruky bankovek, bez jakéhokoliv potvrzení nebo obálky, která by umožnila považovat peníze za předmět jedinečný, nikoliv druhově určený.
4) Peníze měl Michal Zdražil u sebe, byl tedy jejich detentorem (ten kdo má věc u sebe, nikoliv však pro sebe) na základě závazku vyplývajícího z funkce předsedy kraje podobného smlouvy o úschově mezi Českou pirátskou stranou a Michalem Zdražilem.
Neshoda
3a) Účelem daru byla předvolební propagace České pirátské strany v Olomouckém kraji.
Na základě zjištěných skutečností (výpovědí, zápisu) konstatuji, že účelem daru byla předvolební propagace. Schůzka, na které byl dar složen se konala v den výroku US o zrušení předčasných voleb. Stále však byla ve hře varianta přijetí nového ÚZ. Poté, co bylo zřejmé, že se volby v roce 2009 neuskuteční, měly peníze sloužit k předvolební propagaci pro rok 2010. Tuto otázku považuji za nepodstatnou. S ohledem na politickou situaci lze jakoukoliv propagaci ČPS považovat za předvolební. Obviněný navíc svým tvrzením, že peníze měli sloužit pro obecnou propagaci podporuje argument, že museli být operativně k mání kdykoliv, rozpor ve výpovědích je tedy pro mne nepodstatný (a chápu jej jako ne zcela vyjasněný již v okamžiku složení daru) a nevypovídá o postranních úmyslech obviněného.
8) důvodem navrácení daru Petru Bajgarovi a Petru Kapounkovi bylo usnesení krajského fóra Olomouckého kraje, které to nařizovalo,
8a) v tomto usnesení byl termín vrácení pevně stanoven.
V tomto tvrzení je navrhovatel sám. Je velmi zvláštní, že ač si žádný z účastníků na hlasování nevzpomíná, tak navrhovatel konstatuje, že:
- na nejbližší schůzi jsem ho tedy požádal o hlasování v této věci, tehdejší předseda KS Ol toto na schůzi přednesl a bylo to po projednání schváleno.
Z výpovědí účastníků vyplývá, že obviněný po nátlaku navrhovatele s vrácením souhlasil a ostatní členové KS to vzali na vědomí. Chápu, že obviněný nemusel s darem souhlasit, protože by se tak precedentně zakládal nárok na vrácení i ostatním členům KS. Obviněný jako ten kdo měl peníze v úschově jednal domněle v zájmu ČPS a snažil se udržet získané prostředky k použití v souladu s účelem. Zřejmě až po přímluvě ostatních členů KS souhlasil s vrácením daru.
5) Česká pirátská strana měla povinnost účelový dar vrátit nikoliv jako právní povinnost, ale v souladu s dobrými mravy, protože příspěvek byl vrácen státem, nicméně strana skutečně zaplatila volební příspěvek, tedy dar použila na smluvený účel
Sám navrhovatel při výslechu konstatoval, že příspěvek měl po zrušení voleb 2009 sloužit pro volby 2010. Žádné uplynutí lhůty pro účelové užití prostředků tak nenastalo, naopak považuji za nevhodné (i když v pozici navrhovatele PB pochopitelné) požadovat zpět dar bez toho aniž by nastala příležitost pro jeho účelové užití. V žádném případě se ale nedá považovat za jednání v rozporu s dobrými mravy, pokud by obviněný odmítl vrácení daru.
6) Michal Zdražil, který měl peníze v úschově, se navenek choval tak, že jevil vůli peníze vrátit,
Z výpovědí vypovídá, že obviněný vrácení daru přislíbil.
6b) Michal Zdražil tím, že peníze nevrátil včas, způsobil škodu nepatrnou,
Jsem toho názoru, že by tomu tak bylo, kdyby nedošlo k medializaci případu ze strany navrhovatele.
7) Michal Zdražil ve skutečnosti peníze neuschoval, ale používal (úschova vylučuje, aby schovatel věc užíval, pokud to není výslovně ujednáno).
Tuto skutečnost nelze prokázat ani vyvrátit. Bohužel ze strany KS nedošlo k žádnému nárokování složených prostředků a tak nelze potvrdit či vyvrátit tvrzení obviněného, že peníze byly operabilně k mání v souladu s účelem. Průtahy s vrácením daru indikují, že tvrzení o připravenosti prostředků nemusí být zcela v souladu s realitou, ale jeho ochota dar vrátit napovídá, že neměl v žádném případě v úmyslu peníze úžít jiným než stanovených účelem.

Ve zkratce. Dle mého MZ peníze nezpronevěřil, avšak hrubým způsobem zpochybnil důvěru členů KS OlK v ČPS, a to zejména svým chováním při nakládání se svěřenými prostředky. Vážným způsobem tak poškodil zájmy a dobré jméno ČPS v OlK.

Dle čl. 5/3/3 Stanov ČPS může členství člena ČPS zaniknout v případě opakovaného poškození dobrého jména strany. Konstatuji, že se jedná o první závažné poškození dobrého jména strany, navíc obviněný veřejně projevil účinnou lítost. V úvahu proto připadá nižší trest a to zbavení funkce. Vzhledem k abdikaci obviněného na pozici člena RP je i tato možnost vyloučena. proto bych se spokojil s tvrdým napomenutím MZ a připomenutím, že opakované poškození dobrého jména ČPS z jeho strany bude mít za následek nejtvrdší možný trest. Navrhovatele PB chci napomenout za nevhodnou medializaci případu formou vulgárního vyjadřování a napadání členů ČPS a RK, která také vedla k poškozování dobrého jména ČPS v očích členů strany, a to zejména s ohledem na to, že nevyčerpal všechny stanovami dané možnosti k řešení konfliktu.

P.S. A teď se jdu dívat na Skiathlon, tohle mne nebaví ;-)
Zakladatel České pirátské strany

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11509
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4987 poděkování
Dostal poděkování: 17379 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RK 2/2010 zpronevěra

Příspěvek od Jakub.Michalek » 21 úno 2010, 00:31

nevyčerpal všechny stanovami dané možnosti k řešení konfliktu.
jenom, co se rozumí tímto?
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Jiri.Kaderavek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 7649
Registrován: 21 dub 2009, 12:58
Profese: programátor, analytik, manažer
Dal poděkování: 2423 poděkování
Dostal poděkování: 6684 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RK 2/2010 zpronevěra

Příspěvek od Jiri.Kaderavek » 21 úno 2010, 00:35

Ještě něco, je zde ještě varianta, že můžeme po MZ chtít výpis z jeho osobního účtu, ale do toho upřímně nechci jít i s ohledem na to jak se stavíme k ochraně soukromí. Ono by to nakonec stejně o ničem nevypovídalo, byla by to jen další indície.
jenom, co se rozumí tímto?
Jde o to, že měl počkat na to, jak si s případem poradí KK a RK, protože naše intervence nakonec vedla k vrácení peněz a MZ by byl zbaven funkce rozhodnutím RK (nebo jinak tvrdě potrestán). A to i bez této medializace. Ta medializace vedla jen k zbytečné eskalaci konfliktu. I když se lze možná oprávněně domnívat, že vedla i k tomu, že MZ nakonec z čela ČPS odstoupil sám. Otázka je zda chceme tuto medializaci akceptovat jako korektní cestu volání k odpovědnosti. Sám nevím.
Zakladatel České pirátské strany

Uživatelský avatar
Jiri.Kaderavek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 7649
Registrován: 21 dub 2009, 12:58
Profese: programátor, analytik, manažer
Dal poděkování: 2423 poděkování
Dostal poděkování: 6684 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RK 2/2010 zpronevěra

Příspěvek od Jiri.Kaderavek » 01 bře 2010, 12:47

Očekával bych od členů RK živější debatu, jdu to tedy zpracovat do formy nálezu.
Zakladatel České pirátské strany

Uživatelský avatar
Jiri.Kaderavek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 7649
Registrován: 21 dub 2009, 12:58
Profese: programátor, analytik, manažer
Dal poděkování: 2423 poděkování
Dostal poděkování: 6684 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RK 2/2010 zpronevěra

Příspěvek od Jiri.Kaderavek » 01 bře 2010, 14:05

Jakube, takže návrh nálezu zde, můžeš to prosím zredigovat.
Díky, J.

https://www.ceskapiratskastrana.cz/wiki/rk:2_2010
Zakladatel České pirátské strany

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11509
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4987 poděkování
Dostal poděkování: 17379 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RK 2/2010 zpronevěra

Příspěvek od Jakub.Michalek » 01 bře 2010, 15:14

Přesunul jsem návrhy do vlastní složky, kam nemají přístup pro čtení členové

https://www.ceskapiratskastrana.cz/wiki ... rhy:2_2010

Edit: Ještě to edituju, je to dost složité.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11509
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4987 poděkování
Dostal poděkování: 17379 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RK 2/2010 zpronevěra

Příspěvek od Jakub.Michalek » 04 bře 2010, 09:56

Dneska to dodělám, pak se na to Jirko koukni, aby to bylo srozumitelné, pak o tom dáme hlasovat.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Zamčeno

Zpět na „Rozhodčí komise“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Agent DZ a 0 hostů