Komplexní daňová reforma se základním nepodmíněným příjmem

Moderátor: Resortni tym Finance

Pravidla fóra
Vítejte ve fóru resortního týmu Finance. Kalendář akcí a další informace najdete na internetové stránce týmu.
Nikezeus
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 449
Registrován: 23 bře 2017, 10:12
Profese: Logistika
Dal poděkování: 80 poděkování
Dostal poděkování: 307 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komplexní daňová reforma se základním nepodmíněným příjmem

Příspěvek od Nikezeus »

MirekS píše:
20 lis 2020, 00:45
Cílem takového postupu by měla být konstrukce sociální záchrany typu "trampolíny", tj
Obavam se, ze po tom co dnes odmavala chranena dilna, ehm pardon, poslanecka snemovna, uz na zadne trampoliny nebude, a posledni jen zhasne

kolemjdouci
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 43
Registrován: 25 zář 2020, 22:30
Dal poděkování: 20 poděkování
Dostal poděkování: 24 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komplexní daňová reforma se základním nepodmíněným příjmem

Příspěvek od kolemjdouci »

MirekS píše:
20 lis 2020, 00:45
Byly zde předloženy mnohé argumenty, proč se zabývat a prosazovat komplexní daňovou reformu s NZP. Pokusím se poukázat na argumenty, proč nemá tato reforma naději na úspěšné zavedení v našich současných podmínkách.
  • Česká republika není vhodným místem pro aplikaci výše uvedené reformy s NZP z toho důvodu, že neoplývá bohatstvím, jako např. Aljaška (kde NZP funguje řadu let) nebo Norsko, (záměrně zde neuvádím Rusko), ani že její obyvatelstvo nedosahuje předních příček v životním standardu v celosvětovém srovnání. Největším bohatstvím ČR je lidská práce. Jednak je otázka, zda její potenciál je dostatečně využit (ve smyslu nechceme být montovnou, ale mozkovnou), jednak je tu hospodářský cyklus, který ztěžuje její využití v jeho negativních fázích. Ani tak vyspělá úroveň ekonomiky jaká je ve Švýcarsku, založená na kvalitě lidské práce, si netroufla jít do projektu tohoto typu.
Nemyslím si, že zavedení NZP musí být nutně postaveno na nerostném bohatství. Naopak zavedení NZP vidím v ČR jako velmi vhodnou příležitost, protože NZP pomáhá odstraňovat nerovnosti ve společnosti a taktéž napomáhá k větší tvořivosti, což právě celkově může pomoci k dohnání ekonomik západu a dále ke srovnání velkého rozdílu ve mzdách a pokud porostou zásadním způsobem mzdy, tak pak porostou i stejným tempem důchody. Švýcarsko to s výši NZP přehnalo, proto se není čemu divit, že to v referendu odmítli a považuji to za odstrašující případ.
MirekS píše:
20 lis 2020, 00:45
  • Významným předpokladem fungování uvedené daňové reformy je poměrně radikální zvýšení daní (až o dobrou 1/3 současného stavu), aby systém úspěšně fungoval. Splnění tohoto předpokladu však naráží na snížené schopnosti výkonu ekonomiky (a tudíž většiny z "daňové produkce") v negativních fázích hospodářského cyklu.
Nikoliv, aby systém fungoval, tak není nutné zvedat daně až o 1/3, ale jestliže chceme mít vyspělou a nezadluženou společnost, tak se někde prostředky musí získat. Pokud se prostředky podotýkám vhodně investují do rozvoje ČR nejlépe za pomocí ryze českých firem, tak se nemalá část prostředků vrátí v podobě daní zpět do státního rozpočtu, a může nastat multiplikační efekt k ještě lepšímu rozvoji naší české společnosti. Navíc v krizových dobách NZP napomůže k rychlejšímu přizpůsobení ke změnám na trhu, protože každá krize je i příležitost a získá na ní nejvíc ten, kdo dokáže pružně reagovat. Uplatnění NZP tedy vidím i jako dobrý nástroj pro nastartování rozvoje společnosti právě i v negativních fázích hospodářského cyklu. Zavedení NZP v návrhu je navržen tak, aby neměl na současný rozpočet žádný zásadní vliv. Ostatní zvýšení daní navazuje na program Pirátů. Návrh nějakým způsobem řeší odliv zisků do zahraničí z nadnárodních firem, které jsou vyváděny přes různé služby a tím pádem nejsou tyto prostředky zdaněny a následně pak ani u nás utráceny.
MirekS píše:
20 lis 2020, 00:45
  • V neprospěch předkládané komplexní daňové reformy hovoří i to, že pomáhá všem bez výjimky na úkor pomoci potřebným a handicapovaným, čímž dochází k jistému "plýtvání sociálních finančních prostředků". V reformě je totiž počítáno se stejným objemem finančních prostředků, které dnes jsou rozdělovány mezi potřebné a handicapované, pro všechny. Nutně z toho vyplývá, že potřební a handicapovaní budou zavedením reformy s NZP znevýhodněni proti současnému stavu.
Z návrhu nutně nevyplývá, že lidé s hendikepem budou více znevýhodněni, jelikož návrh na tyto lidi myslí. Návrhem tedy není jen strohé nahrazení všech dávek NZP, které je často prezentované veřejnosti, což vytváří dojem neufinancovatelnosti a zároveň, že to povede k lenosti, a naopak když se to přežene zas na druhou stranu, tak že si obecně penzisté pohorší a tím pádem, že je to nesmysl. Nelze se na NZP dívat takto černobíle, protože při správném nastavení mixu několika nástrojů negativa odpadají a pozitiva jednoznačně převyšují. Invalidní důchodci budou mít u I. stupně včetně NZP 7500 Kč až u III. stupně 12500 Kč plus můžou získat příspěvek na péči, což s kombinací invalidního důchodu a příspěvku na péči odpovídá od 10000 Kč do 27500 Kč měsíčně a to v případě, že dotyčný nebude mít odpracovanou jedninou hodinu práce, pak by to mohlo být i více a v případě i pobírání příspěvku na péči je nutné do toho započítat NZP, který pobírá pečující, pak je tento návrh velkorysejší, než co nabízí současný systém. Plýtvání sociálních finančních prostředků je relativní, protože pokud se člověk díky NZP nedostane do svízelné situace, tak oproti současnému stavu jsou to ušetřené prostředky do budoucna, nehledě na to, že v tísnivé situaci se lidem snižují rozhodovací schopnosti a snižuje se tím i pravděpodobnost k opětovnému začlenění do společnosti a dalším významným faktorem je, že ten kdo pobírá dávky nyní, tak není přirozeně motivován k nalezení uplatnění, jelikož si často pohorší oproti stavu, ve kterém se dotyčný v daný okamžik nachází.
MirekS píše:
20 lis 2020, 00:45
Účinnost zvýšení úrovně pomocí NZP se sníží, pohlédneme-li, kdo ji (z čeho se) zaplatí. Zaplatí ji dílem majetní (zvýšením majetkových daní), dílem zaměstnanci a OSVČ (zvýšením DzPFO), dílem firmy (zvýšením DzPPO) a dílem spotřebitelé (sjednocením sazeb DPH směrem nahoru).
Zvýšením majetkových daní, zvýšení DPPO a nemožnosti odpočtu DPH u firem je nad rámec pro potřebu financování NZP, tedy navrženo proto, aby se mohl splácet státní dluh nebo rozvoj ČR, takže může se upravit podle preferencí při následném jednání. Celkové zdanění zaměstnanců s nižšími příjmy včetně NZP bude pro většinu (s příjmy pod 130000 Kč měsíčně hrubého) výhodnější než je nyní (před zrušením superhrubé mzdy) a u OSVČ to bude o něco méně výhodné (hlavně u těch s vyššími příjmy, kteří uplatňují 80% výdajový paušál a nemají žádné náklady a zároveň nejsou plátci DPH), ještě více výhodné to bude pro obě zmíněné skupiny v případě, že budou mít děti. Naopak pro vysoce příjmové to může být méně výhodné vzhledem k čistým příjmům, jelikož by se jim nesnížilo zdanění kvůli limitu na sociálním pojištění, které je nyní, ale oproti tomu budou mít možnost získat násobně vyšší důchod, protože nebude existovat strop pro důchod. Sjednocení sazeb DPH pro běžné spotřebitele bude zvýšení výdajů v průměru o cca 350 Kč měsíčně na osobu, ale předpokládám, že nastane mírné snížení cen zboží kvůli snížení administrativy při cenotvorbě.
MirekS píše:
20 lis 2020, 00:45
Domnívám se proto, že by Piráti když tak měli hledat co nejméně ekonomicky náročné a cílenější formy ekonomické pomoci potřebným a handicapovaným než je všeobecná forma NZP, např. pomocí negativní daně v kombinaci se slevovými bonusy DzPFO spojenými s integrací daňového a sociálního systému s využitím obecnějších mechanismů stanovení minimální mzdy, minimálních životních a existenčních nákladů než je tomu doposud. Cílem takového postupu by měla být konstrukce sociální záchrany typu "trampolíny", tj. aby potřební a handicapovaní byli pokud možno motivováni ke snaze se ze sociálního záchranného systému odrazit zpět do běžného života plně či alespoň částečně.
Piráti nejsou Svobodní. NZP je ekonomicky výhodný, protože zajišťuje levné a jednoduché fungování státu oproti negativní dani, kde je ta státní administrativa ještě navíc v kombinaci všemožných slevových zvýhodnění finančně a zároveň administrativně náročnější, to už je lepší, když peníze zůstanou lidem i těm, kteří by to nutně nepotřebovali, což v důsledku pomůže tomu, aby potřebných vznikalo co nejméně. Se začleněním pomůže více možností nejen v podobě lepšího nalezení práce například na částečný úvazek, kterých je v ČR obecně málo nebo zahájení podnikání bez nutnosti plateb minimálních záloh. NZP má právě za cíl působit jako taková trampolína, která se ale nikdy neprotrhne, a aby se člověk dostatečně odrazil zpět, tak musí provést taky nějakou iniciativu. Podrobněji to popisuji výše ve třetím odstavci.
MirekS píše:
20 lis 2020, 00:45
Stát by měl zákonnými pákami tlačit na ekonomiku ve smyslu co nejnižší potřeby sociální záchrany (zejména eliminací chudoby) -> obecným mechanismem stanovení minimální mzdy, politikou zaměstnanosti, podporou podnikání (pokud možno nedotačními způsoby), apod., aby zejména potřebných bylo co nejméně.
Domnívám se, že to všechno nabízí tento návrh s NZP, snad jen kromě politiky zaměstnanosti, která ani teď příliš dobře nefunguje, jelikož je právě hlavně postavena na dotačních principech. Případné další možné stimuly by ovšem mohly být dalším předmětem diskuse.
Robert.Magni píše:
20 lis 2020, 07:00
Začal bych dvěma kroky
1) sjednocením životního minima dítěte a dospělých
2) změnou ,,slevy na poplatníka,, na ,,slevu/bonus,, a sjednocením výše této slevy/bonusu s výší slevou/bonusem na dítě a to celé sjednotit právě s životním minimem
Komplexní reforma je sci-fi,nehrozí šance,že by se to dalo prosadit
A i kdyby se stal ten zázrak,tak by při průchodu parlamentem,senátem a skrz prezidenta by zmutovala tak,že by ji na konci její autor nepoznal ...
Ty dva kroky, pokud to dobře chápu, de facto definují jiným způsobem NZP.
Naopak, ta šance pomalu ale jistě stále roste a když Piráti s hnutím STAN budou mít většinu nebo případně dalšího dobrého koaličního partnera, a tím nemyslím konzervativní blok, tak ani ta mutace nebude nikterak zásadní, ale k nějakým úpravám pravděpodobně i tak na základě věcné diskuse a podrobnější analýzy dojde.
Tito uživatelé poděkovali autorovi kolemjdouci za příspěvek:
Ales.Jakl

Uživatelský avatar
Ales.Jakl
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 1776
Registrován: 24 kvě 2014, 16:20
Profese: řidič kamionu
Bydliště: Tachov
Dal poděkování: 2235 poděkování
Dostal poděkování: 2406 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komplexní daňová reforma se základním nepodmíněným příjmem

Příspěvek od Ales.Jakl »

Prozatím mi z komunikace s pirátskými příznivci NZP mnoho optimismu ohledně posílení role NZP a přijetí vašeho konkrétního návrhu nevyplývá, ale něco postupně zkusíme...

Před samotným členským podnětem se uskuteční online schůzka (předběžně někdy 17.-20.12 v dopoledních hodinách) a uděláme pravděpodobně ještě průzkumnou anketu na fóru, jak na tom vlastně v současnosti s NZP u Pirátů jsme...Uděláme asi ankety dvě, jednu obecně o NZP a jednu o jednotlivých částech návrhu daňové reformy(Kolemjdoucí). Musí to být stručné, výstižné a maximálně srozumitelné i pro laiky. (Jestli vás napadnou otázky do ankety, pošlete mi je prosím)

Napadly mě následující možnosti pro podněty jak s tím dál pracovat:

1) vytvořit neformální skupinu pro NZP
2) zařadit analytické práce k podpoře zavedení VZP do náplně činnosti Pirátského institutu
3) včlenit konkrétní návrh do dlouhodobého programu Pirátů – v modulech do všech příslušných oblastí (finance, daně, sociální systém)
4) včlenit konkrétní návrh do volebního programu Pirátů pro rok 2021
5) vyčlenit zvláštní prostředky na tento a další projekty konkrétního návrhu na zavedení VZP (konzultace s odborníky)
6) vyčlenit prostředky na podporu a propagaci VZP v médiích
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ales.Jakl za příspěvky (celkem 2):
Robert.Magni, kolemjdouci
Covet Parachute

La Fermosa

V bludišti tvého srdce...

kolemjdouci
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 43
Registrován: 25 zář 2020, 22:30
Dal poděkování: 20 poděkování
Dostal poděkování: 24 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komplexní daňová reforma se základním nepodmíněným příjmem

Příspěvek od kolemjdouci »

Ales.Jakl píše:
21 lis 2020, 21:10
Prozatím mi z komunikace s pirátskými příznivci NZP mnoho optimismu ohledně posílení role NZP a přijetí vašeho konkrétního návrhu nevyplývá, ale něco postupně zkusíme...
Domnívám se, že je to z několika důvodů:
1) Na fóru se teď řeší jiné důležité záležitosti a plno členů nebo příznivců, kteří by se tomu věnovali jsou zahlceni.
2) Návrh je už poněkud rozsáhlý, takže by bylo tedy dobré, aby se to zhustilo do krátké formy s následnými odkazy na podrobnosti s vysvětlením jak naznačuješ.
3) Přední členové k tomu mají nejspíše neutrální až mírně negativní postoj viz -5:50:00, protože odborníci jsou k tomu spíše skeptičtí, kteří jsou i často mimo politické spektrum Pirátů, a to právě i z toho důvodu, že v médiích je to špatně diskutováno tzv. "ode zdi ke zdi" jak popisuji v předchozím příspěvku ze začátku třetího odstavce.
Pro propagaci ve straně tedy považuji za důležité, aby se k tomu vyjádřili někteří zastánci z předních členů. Například Martin Kučera, který to v některých ohledech vidí podobně jak navrhuji nebo Mikuláš Ferjenčík, který sice podmíněně tvrdil 14 srp 2012 ve vlákně Všeobecný základní příjem:
Mikulas.Ferjencik píše:
14 srp 2012, 01:56
Pokud se podaří zprůhlednit veřejné zakázky, zdanit oligopoly (mobilní operátoři, banky, ČEZ apod. ) a především vyřešit problém daňových rájů uvnitř EU (Kypr, Irsko) a získat nějaké peníze z těžby našeho vlastního uhlí (dnes z toho stát nemá prakticky nic) je imho VZP realizovatelný v horizontu 10 let.
Což je tak akorát, kdy by se to mohlo stihnout v termínu (nejlépe začátkem roku 2022) a zvlášť když jeho podmíněnost je z velké části řešena buď v mém návrhu a nebo z části už splněna. Případně je můžeš vyzvat, pokud nepostačí citace, jelikož já nemám tu pravomoc.
Ales.Jakl píše:
21 lis 2020, 21:10
Před samotným členským podnětem se uskuteční online schůzka (předběžně někdy 17.-20.12 v dopoledních hodinách) a uděláme pravděpodobně ještě průzkumnou anketu na fóru, jak na tom vlastně v současnosti s NZP u Pirátů jsme...Uděláme asi ankety dvě, jednu obecně o NZP a jednu o jednotlivých částech návrhu daňové reformy(Kolemjdoucí). Musí to být stručné, výstižné a maximálně srozumitelné i pro laiky. (Jestli vás napadnou otázky do ankety, pošlete mi je prosím)

Napadly mě následující možnosti pro podněty jak s tím dál pracovat:

1) vytvořit neformální skupinu pro NZP
2) zařadit analytické práce k podpoře zavedení VZP do náplně činnosti Pirátského institutu
3) včlenit konkrétní návrh do dlouhodobého programu Pirátů – v modulech do všech příslušných oblastí (finance, daně, sociální systém)
4) včlenit konkrétní návrh do volebního programu Pirátů pro rok 2021
5) vyčlenit zvláštní prostředky na tento a další projekty konkrétního návrhu na zavedení VZP (konzultace s odborníky)
6) vyčlenit prostředky na podporu a propagaci VZP v médiích
Pokud souhlasíš, abych se online schůzky také účastnil, tak s tím budu předběžně počítat. Anketu vidím jako dobrý nápad. Otázky se pokusím vytvořit v návaznosti na zjednodušení popisu návrhu. Otázka je (klidně SZ, pokud není u nečlenů blokováno) jak moc na to spěcháš (před nebo po schůzce) a jak si případně podrobněji představuješ, aby to (anketní otázky a zjednodušený popis návrhu) vypadalo (rozsah, forma, struktura ap.)? Jinak se zpřesňujícím postupem souhlasím.
Tito uživatelé poděkovali autorovi kolemjdouci za příspěvky (celkem 2):
Robert.Magni, Ales.Jakl

Uživatelský avatar
Robert.Magni
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 4414
Registrován: 18 led 2013, 17:08
Profese: dělník
Bydliště: Břasy 264,okr.Rokycany
Dal poděkování: 16440 poděkování
Dostal poděkování: 3141 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komplexní daňová reforma se základním nepodmíněným příjmem

Příspěvek od Robert.Magni »

Jaklův návrh postupu mi zní dobře,hlavně bod 4)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Robert.Magni za příspěvky (celkem 2):
Ales.Jakl, kolemjdouci
Robert Magni
[email protected]
704051696
799796575
Rokycansko

Vaclav.Subrt
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 139
Registrován: 28 úno 2017, 21:48
Profese: finanční účetní
Dal poděkování: 148 poděkování
Dostal poděkování: 167 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komplexní daňová reforma se základním nepodmíněným příjmem

Příspěvek od Vaclav.Subrt »

Pročetl jsem diskuzi a měl bych několik stručných postřehů:

Líbí se mi návrh negativní daně od @MirekS ale měl bych jednu podstatnou výhradu - když to bude tak, že v případě negativního základu bude 100% doplatek a od nuly výš se bude platit 20%, pak bude ta hranice nulového příjmu extrémně demotivační a bude lidi a jejich příjmy tlačit v první fázi do ilegality a ve druhé k zneužívání takového podmíněného příjmu resp. dávky. Čím vyšší by ten "podmíněný" příjem byl, tím větší by byl i tento negativní efekt. Možná mi tam něco uniká, ale působí to na mě, že čím víc příjmů člověk přizná, tím o víc toho podmíněného příjmu přijde. Anebo bude rovnou demotivovaný cokoli dělat. Mimochodem stejný problém je i u některých současných dávek, jejichž nárok je podmíněný dosažením x-násobku životního minima.

Proto bych se přimlouval za opravdu nepodmíněný příjem, který klidně může být naroubovaný na ten skelet negativní daně podobně, jak ho navrhuje @MirekS. V takovém případě by nepodmíněný příjem měl povahu současné slevy na dani, s tím rozdílem, že když vypočtená daň bude nižší, anebo nulová (při nulových příjmech), šlo by se do mínusu a stát by člověku rozdíl proplatil. Tím ale, že by dosažení určité hranice příjmu nezbavovalo nároku na tento příjem (nebyl by podmíněný chudobou, ať už skutečnou, nebo předstíranou), nevedlo by to k tomu demotivačnímu efektu.

Teď si asi řeknete, že je to hezký, ale kde na to vzít, když by nepodmíněný příjem dostával každý, resp. každý zletilý občan. Tady si myslím, že lze využít podobného principu jako využívají banky u systému částečných rezerv. Každému zletilému občanovi by stát zřídil sociální konto, na něž by mu každoročně připisoval určitou sumu, kterou by následně úročil tak, aby motivoval lidi ke spoření a nikoli výběru. Skutečným výdajem státu na celý systém by totiž byly jen reálně uskutečněné výběry, které by pochopitelně činily pouze zlomek z celkem připsané sumy. Bohatší lidé by totiž neměli důvod na peníze sahat. Celý systém by bylo dokonce možné i propojit s důchodovým systémem spoření na důchod. Zdroje financování jsou zřejmé - jednak jsou to daně, kdy lidé s vyššími příjmy by si své konto de facto dobíjeli ze svých daní, zatímco lidem s nízkými příjmy by je dobíjel do úrovně nepodmíněného příjmu stát z všeobecného sociálního pojištění.

Další skupina otázek řešených v diskuzi se týká toho, které současné dávky by měly být součástí nepodmíněného příjmu a které by měly stát stranou. Myslím, že pro tento účel je dobré si dávky rozdělit do několika skupin:
1) dávky řešící nízkou úroveň příjmu, tedy dávky v hmotné nouzi a státní sociální podpory: tyto dávky by logicky měly být plně nahrazené NP, pokud to jejich charakter umožňuje, tedy pokud jsou dostatečně univerzální (životní a existenční minimum).
2) dávky vázané na nějakou běžnou sociální událost, které by výši nepodmíněného příjmu přechodně navyšovaly (např. mateřská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská krátkodobá). Bylo by ale možné například podporu v nezaměstnanosti pro zjednodušení začlenit i do první skupiny.
3) dávky, které by měly zůstat zcela mimo NP, protože mají charakter pojistného plnění, jako například invalidní důchod, dlouhodobá nemocenská. Tyto dávky by měly být přesunuty pod zdravotní pojištění, kam svou povahou spadají spíše (to by se samozřejmě muselo o něco zvýšit na úkor sociálního)

Zbývá ještě pár dalších dávek, které nepatří čistě ani do jedné z těchto kategorií (např. příplatek na bydlení, přídavky na děti a pod.) Nicméně to už jsou relativní detaily, které je možné dořešit později.

Ze všeho nejdůležitější ale je shodnout se na tom, co pro nás vlastně nepodmíněný příjem představuje? Proč ho chceme zavést? Tak například to neustálé puzení směrem k nějak chudobou podmíněnému příjmu, které je patrné i zde v diskuzi a který se pokouší zavést levicová vláda ve Španělsku, může ve skutečnosti znamenat, že části Pirátů a jejich příznivců ve skutečnosti jde o to zlepšit finanční situaci chudých. Nic proti tomu, ale to není nic převratného, v podstatě to tu už máme v podobě sociálního systému a nestálo by vůbec za to úsilí měnit to takto složitě přes nepodmíněný příjem (stačilo by pak bohatě změnit parametry už existujícího sociálního sytému). V pozadí tohoto přístupu k nepodmíněnému příjmu je podle mě jeho chápání jako nástroje "sociální spravedlnosti", nebo dokonce "třídního boje" mezi chudými a bohatými. Tento postoj zastává tradiční levice.

Pro mě osobně je ale nepodmíněný příjem něco docela jiného a étos za ním skrytý nemá s tradičním dělením na chudé a bohaté nic společného. Lapidárně řečeno v něm pro mě jde o to, do určité míry v průběhu života snížit závislost na pracovním příjmu (mzdě, zisku), a tím výrazně rozšířit svobodný prostor člověka. Lidé by měli více svobody a času dělat i něco jiného, než vydělávat peníze, anebo by jim takový příjem například usnadnil zahájení / provoz podnikání například tím, že by umožnil vykonávat i méně lukrativní činnosti (např. provozovat vesnickou hospodu, které nám zanikají). Nebo by lidem umožnil omezit své ekonomické aktivity (zkrátit si pracovní dobu) a zbylý čas věnovat neziskovým aktivitám v komunitě a / nebo rodině.

Oba ty přístupy se liší jako "nebe a dudy" a je proto jasné, že před jakoukoli další diskuzi je potřeba se rozhodnout, který z nich chceme. Netvrdím, jaký je lepší, ale zopakoval bych, že ten první podle mě ani žádný nepodmíněný příjem nevyžaduje.

Rychlá odpověď

   
Odpovědět

Zpět na „Finance“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jan.Bartonicek, Agent DZ a 2 hosti