Změny vnitřních předpisů

Oznámení, upozornění, vyhlášky a jiná sdělení určená straně.
Nebo pozvánky na větší Pirátské akce. Akce oznamujte hlavně v kalendáři a na webu.

Moderátoři: Vedouci organu, asistent strany, Krajsti predsedove

Pravidla fóra
Oznámení vkládají vedoucí orgánů do příslušných vláken, nebo jako samostatné nové oznámení. Stará oznámení prosím zamkněte a změňte na normální.

Na oznámení prosím nereagujte, případně tak čiňte v příslušné diskuzi či podatelně.
Oznámení věci zde nezbavuje oznamovací povinnosti vůči orgánu, pokud ji ukládá předpis.

Používejte Ikonky (preferovaná významy, ruce máte volné):
  • Obrázek - pověření osoby funkcí, činností apod.
  • Obrázek - změna závazných pravidel, nová vyhláška apod.
  • Obrázek - naléhavé
  • Obrázek - ohrožující, nebezpečné. Jsme žalování, nejsou prostředky apod.
  • Obrázek - Radostná oznámení
Uživatelský avatar
Kristina.Kubcova
Asistent pro administrativu
Příspěvky: 104
Registrován: 26 úno 2019, 10:14
Profese: OSVČ
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 9 poděkování
Dostal poděkování: 80 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Kristina.Kubcova » 08 srp 2019, 18:14

Provedla jsem změnu Volebního řádu v souladu s usnesením RV:
Republikový výbor mění volební řád takto:
Dosavadní text § 5 včetně tabulky se označuje jako odstavec (1),
V hlavičce tabulky v § 5 se slovo "Lhůta" nahrazuje slovem "Termín",
Za tabulku se vkládá nový odstavec (2), který zní: "(2) Republikové předsednictvo může se souhlasem republikového výboru stanovit dřívější termín pro provedení úkonu v rámci přípravy voleb, pokud to neohrozí demokratický průběh primárních voleb."
Viz hlasování zde: viewtopic.php?f=578&t=48110&start=10
https://www.facebook.com/kristinamarje
+420778702242

V urgentních případech +420605458159

Uživatelský avatar
Kristina.Kubcova
Asistent pro administrativu
Příspěvky: 104
Registrován: 26 úno 2019, 10:14
Profese: OSVČ
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 9 poděkování
Dostal poděkování: 80 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Kristina.Kubcova » 30 zář 2019, 16:20

Provedla jsem změnu OŘ v souladu s usnesením RV:
Republikový výbor mění § 21 Organizačního řádu takto:
1) Na konec odstavce (1) se doplňuje věta "Základní náležitosti eviduje seznam oblastních sdružení (§ 12 (1) e) )."
2) Ve (4) odstavci se v první větě nahrazuje tečka středníkem a za středník doplňuje věta "Kde již místní sdružení působí, lze přípravný tým založit jen se souhlasem jeho místního fóra."
3) V odstavci (5) se text "svolá první schůzi místního sdružení" nahrazuje textem "svolá ustavující zasedání fóra sdružení."
4) Na konec odstavce (5) se doplňuje věta "Místní předsednictvo zvolené na ustavujícím zasedání zažádá o registraci sdružení."
Viz hlasování: viewtopic.php?f=578&t=48827&start=20
Tito uživatelé poděkovali autorovi Kristina.Kubcova za příspěvek:
Josef.Spak
https://www.facebook.com/kristinamarje
+420778702242

V urgentních případech +420605458159

Uživatelský avatar
Kristina.Kubcova
Asistent pro administrativu
Příspěvky: 104
Registrován: 26 úno 2019, 10:14
Profese: OSVČ
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 9 poděkování
Dostal poděkování: 80 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Kristina.Kubcova » 22 říj 2019, 19:55

V souladu s usnesením RV 44/2019 byla zanesena změna RoPr, dle:
Usnesení republikového výboru RV 44/2019 píše:
V rozpočtových pravidlech § 2:
v odstavci (1) se v tabulce vypouští řádek "Nájem a prodej spravovaného majetku",
odstavec (2) nově zní:
(2) Příjmy z nájmu a prodeje spravovaného majetku jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která jej spravuje. Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která je uspořádala.
se vkládá nový odstavec (3) s účinností od roku 2021, který zní:
(3) Podíl na stálém příspěvku určený pro krajská sdružení je účelově určený mezi jednotlivá krajská sdružení rovnoměrně.
V souladu s usnesením RV 51/2019 jsem v RoPr kurzívou vyznačila změny platné k 1.1.2020, tedy:
Přijaté usnesení RV 51/2019 píše:
Rozpočtová pravidla se mění následovně:
​ V § 2 odst. 2 se v tabulce na řádku 2 se podíl „20 %“ mění na „30 %“.
Do § 2 se vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) Čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle počtu obyvatel, další čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle odmocniny rozlohy kraje, zbývající polovina je účelově určená rovným dílem.
Rozhodný je počet obyvatel kraje v roce, kdy se konají volby do poslanecké sněmovny, na základě kterých stálý příspěvek náleží.
(4) Hlasy odevzdané v zahraničí se rozdělí mezi krajská sdružení podle počtu obyvatel daného kraje.
(5) Účelově určená částka ze státního příspěvku se krajským sdružením zaokrouhluje na celé tisíce.“
V § 15 odst. 2 se na konec vkládá věta: „Zakazuje se krátit krajská sdružení změnou
rozpočtových pravidel, která by nabyla účinnosti později než 3 měsíce před termínem pro předložení rozpočtu centrály na následující rok. Taková změna musí být přijata jako zásadní návrh.“.
Tato ​změna nabývá účinnosti 1.1.2020.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Kristina.Kubcova za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Petr.Springinsfeld
https://www.facebook.com/kristinamarje
+420778702242

V urgentních případech +420605458159

Uživatelský avatar
Kristina.Kubcova
Asistent pro administrativu
Příspěvky: 104
Registrován: 26 úno 2019, 10:14
Profese: OSVČ
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 9 poděkování
Dostal poděkování: 80 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Kristina.Kubcova » 04 lis 2019, 19:58

Provedla jsem změnu VŘ v souladu s usnesením RV o alternativním hlasovacím systému.
Republikový výbor, na základě §8 odstravce 5 Volebního řádu schváluje nasledujicí alternativní volební systém pro primární volby:

Návrh alternativního hlasovacího systému pro společné volby v primárních volbách
  • Primární volby pro danou skupinu pozic společně v podle následujícího systému vícekolového hlasování.
  • V 1. kole mohou hlasující podpořit hlasem libovolný počet všech přijatelných kandidátů a určí tak kandidáty s většinovou podporou. Ti pak postupují do dalších kol.
  • V dalších kolech se hlasuje o každé pozici zvlášť, počínaje nejvyšší pozicí v dané skupině. V dalších kolech má v každém hlasování každý hlasující možnost udělit nejvýše jeden hlas. Ten kandidát, který obdrží v daném hlasování nejvíce hlasů, je zvolen na nejvyšší neobsazenou pozici v dané skupině, ostatní kandidáti postupují do hlasování o následující pozici.
  • V případě rovnosti hlasů v dalších kolech, rozhoduje počet obdržených hlasů v 1. kole; pokud je rovnost i zde, rozhodne los.
  • Pokud v 1. kole nepostoupí dostatek kandidátů pro obsazení všech obsazovaných pozic, následuje další vícekolové rozhodující hlasování tímto systémem, pokud fórum návrhem postupu nerozhodne jinak.
Do § 7 Volebního řádu se doplňuje nový odstavec (3), který zní
(3) Nejpozději na začátku primárních voleb může příslušné fórum rozhodnout, že počet čelních kandidátů na listině je vyšší.
Následující odstavce se přečíslují.
2. kolo hlasování zde: viewtopic.php?f=578&t=49387
https://www.facebook.com/kristinamarje
+420778702242

V urgentních případech +420605458159

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Příspěvky: 20790
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 27827 poděkování
Dostal poděkování: 20840 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 05 lis 2019, 21:55

Diff je tady: https://wiki.pirati.cz/rules/vr?do=diff ... sidebyside

A potřebujem někde "sbírku schválených alternativních systémů".
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Petr.Tkadlec
člen RV, AO, PO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Příspěvky: 20790
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 27827 poděkování
Dostal poděkování: 20840 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 06 lis 2019, 11:29

Alternativní volební systémy zaregistrovány jako předpis (typu jednací řád) a vyhlášeny: https://wiki.pirati.cz/rules/vr/volebni_systemy
A odkázány z volebního řádu.

Prosím vedoucí @Martin.Kucera o kontrolu.
člen RV, AO, PO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Petr.Tkadlec
Republikový výbor
Příspěvky: 3956
Registrován: 30 říj 2013, 07:37
Profese: rozpočtář/přípravář/stavbyvedoucí
Bydliště: Vsetín
Dal poděkování: 3446 poděkování
Dostal poděkování: 3043 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Petr.Tkadlec » 06 lis 2019, 12:00

Vojtech.Pikal píše:
06 lis 2019, 11:29
Alternativní volební systémy zaregistrovány jako předpis (typu jednací řád) a vyhlášeny: https://wiki.pirati.cz/rules/vr/volebni_systemy
A odkázány z volebního řádu.

Prosím vedoucí @Martin.Kucera o kontrolu.
Já jsem dal ještě dotaz na RK, protože se mi to označení nelíbí a není to to, co je ve volebním řádu. viewtopic.php?p=651783#p65178
Petr Tkadlec - 724 879 117
jestli něco chcete, tak víte, kde mě naleznete

Zpět na „Oznámení“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Agent DZ a 0 hostů