[rozprava] - Předběžná otázka #30208

Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech, vydává předběžná opatření, rozhoduje o omezení práv člena za porušení předpisů a o jeho vyloučení, rozhoduje o platnosti právních aktů, odpovídá na předběžné otázky.

Moderátor: Komise - rozhodci

Pravidla fóra
Uživatelský avatar
Viktor.Derka
Rozhodčí komise
Příspěvky: 612
Registrován: 04 kvě 2017, 17:49
Profese: Právník, doktorand veřejného práva
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 494 poděkování
Dostal poděkování: 925 poděkování
Kontaktovat uživatele:

[rozprava] - Předběžná otázka #30208

Nový příspěvek od Viktor.Derka »

Čau lidi,

zahajuji rozpravu k věci přípustnostimimořádného přezkumu na oblastní úrovni. Rozpravu bych nechal běžet do 14. 5. 2020.
chtěl bych požádat o vyjasnění občas se vynořující otázky, zda lze institut mimořádného přezkumu uplatnit i na oblastí úrovni, tedy zda:
  • místní fórum může mimořádně přezkoumávat rozhodnutí kteréhokoli orgánu příslušného místního sdružení (zejména tedy místního předsednictva)
  • krajské fórum může mimořádně přezkoumávat rozhodnutí kteréhokoli orgánu příslušného krajského sdružení (tedy krajského předsednictva, případně třeba krajských odborů či komisí, jsou-li zřízeny) a též kteréhokoli orgánu podřízených místních sdružení
(Mám za to, že by bylo logické mít tento institut i na oblastních úrovních, protože jinak by oblastní fóra neměla k dispozici korekční nástroj pro mimořádné případy.)
Ano, oblastní fórum smí přezkoumávat rozhodnutí všech orgánů daného oblastního sdružení. Krajské fórum ale nemůže přezkoumávat rozhodnutí podřízeného místního sdružení.
Odůvodnění
Stanovy zmocňují oblastní fórum ke zřizování a rušení oblastních komisí (čl. 7 odst. 4 písm. c) a k úkolování oblastního předsednictva (písm. d) citovaného ustanovení). Mimoto § 6 odst. 1 organizačního řádu považuje za nadřízený tým každý úkolující tým, dále pak zmocňuje v odst. 3 téhož ustanovení rušit či menit právní akty podřízeného týmu.

Ze znění stanov vyložených patřičnými ustanoveními organizačního řádu je možné dovodit, že oblastní fórum je v pozici nadřízeného týmu vůči oblastnímu předsednictvu, což samo o sobě obsahuje pravomoc změny či zrušení právního aktu podřízeného týmu. Za právní akt v tomto smyslu je nutné považovat nejen právní jednání, ale také formálně přijatá usnesení, která mají povahu úředního aktu daného orgánu. Tato pravomoc jde ruku v ruce s pravomocí úkolovat, neboť mělo-li by oblastní fórum pravomoc úkolovat, ale nedisponovalo-li by pravomocí rušit přijatá usnesení, hrozily by, že by oblastní fóra úkolovala oblastní předsednictva zrušením jimi přijatých usnesení, což by zvyšovalo zbytnou administrativu, popř. rovnou otevíralo dveře obcházení usnesení oblastního fóra prostřednictvím řetězení vlastních usnesení, či rušením s odloženou vykonatelností atp.

Oblastní fórum je nutné považovat za nadřízený tým také ve vztahu k ostatním orgánům oblastního sdružení. Má-li oblastní fórum pravomoc zřizovat oblastní komise a odbory ve smyslu čl. 11 a 12 stanov, poté také implicitně disponuje pravomocí je úkolovat, a to na základě analogie k § 3 odst. 5 organizačního řádu, který zmocňuje nadřízené týmy ke kreaci podřízených týmů. Na tomto základě je možné považovat oblastní komise a odbory dle čl. 11 a 12 za podřízené týmy oblastnímu fóru (na okraj je možno zmínit, že dané oblastní fórum může beze všeho zřídit oblastní komisi či odbor tak, aby byli zároveň také podřízenými týmy oblastního předsednictva). Na okraj Rozhodčí komise dodává, že oblastní fórum není v postavení nadřízeného týmu vůči oblastní rozhodčí komisi dle čl. 17 odst. 2 stanov v rámci jejího výkonu působnosti dle čl. 13 stanov, kde je nadřízeným týmem vůči oblastní rozhodčí komisi Rozhodčí komise s celostranickou působností (analogicky § 6 odst. 1 organizačního řádu).

Současně neplatí, že by krajské sdružení mohlo přezkoumávat usnesení orgánů místního sdružení - místní sdružení je sice podřízeno dle čl. 5 odst. 2 stanov příslušnému krajskému sdružení, ovšem dle čl. 6 odst. 2 platí obecná zásada samosprávy organizačních jednotek strany. Toto dokresluje také § 8 odst. 3 organizačního řádu, který omezuje způsobilost pravomoc zásahů orgánů krajského sdružení do orgánů místního sdružení na pouze výslovně vymezené případy, ovšem v předpisech normativní opora shora uvedeného přezkumu chybí.

Na okraj také Rozhodčí komise dodává, že pravomoc mimořádného přezkumu celostátního fóra dle čl. 8 odst. 5 písm. h) stanov je explicitně uvedena ve stanovách z toho důvodu, že umožňuje přezkum usnesení kteréhokoliv stranického orgánu (tj. nejen usnesení podřízeného týmu).
Tito uživatelé poděkovali autorovi Viktor.Derka za příspěvky (celkem 2):
Petr.Springinsfeld, Milan.Dadourek
Viktor Derka
MS Praha 4
Doktorand na Universität Bayreuth
Doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK
Zastupitel MČ Praha 4
[email protected]
Profil na lide.pirati.cz

Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1073
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3, 591 01
Dal poděkování: 2482 poděkování
Dostal poděkování: 2244 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [rozprava] - Předběžná otázka #30208

Nový příspěvek od Milan.Dadourek »

Ahoj,

- doplnil bych objasnění, že ovšem není možné bez dalšího použít ustanovení o přezkumu dle Stanov - způsob jednání KF (či MF) o přezkumu musí vyplývat z pravidel jednání daného fóra ...

- terminologicky bych hovořil raději o předsednictvu a podřízených týmech - termín orgány bych pro přehlednost raději rezervoval pro orgány strany (jimiž oblastní komise a odbory nejsou - viz čl. 5 odst. 2 Stanov - vyjma právě zmiňované oblastní rozhodčí komise, vůči níž ovšem přezkoumávat ze strany fóra nelze)

- domnívám se, že Stanovy v jedné oblasti poskytují působnost KF pro zásah do rozhodnutí týmu v MS (včetně MF) - při provádění politiky strany na oblastní úrovni dle čl. 7 odst. 4 písm. (b) - důvodem je fakt, že oblast MS je zároveň i oblastí KS - vyloučení takového zásahu by značně zúžilo prostor pro činnost KS a značně ztížilo určité vnitřní sjednocování politiky strany - zároveň však nelze tuto pravomoc zneužívat k popření subsidiarity
OFFTOPICEDIT: Příkladem budiž případ, kdy KF i krajští pirátští zastupitelé prosazují např. vybudování určité dopravní spojnice a jedno z dotčených MS se usnese, navzdory výsledku projednání na půdě KF, že místní pirátští zastupitelé mají blokovat potřebný souhlas obce.
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Uživatelský avatar
Viktor.Derka
Rozhodčí komise
Příspěvky: 612
Registrován: 04 kvě 2017, 17:49
Profese: Právník, doktorand veřejného práva
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 494 poděkování
Dostal poděkování: 925 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [rozprava] - Předběžná otázka #30208

Nový příspěvek od Viktor.Derka »

To objasnění doplním.

Orgány bych spíše nemazal - když vyjdeš z ustanovení § 151 a násl. občanského zákoníku, tak tam stojí, že za stranu jednají orgány, osobně tudíž vycházím z toho, že veškeré útvary strana tvoří, jsou orgány. Citované ustanovení stanov imho jen uvádí, že se strana člení regionálně, ne samotnou povahu regionálních orgánů (to až částečně v čl. 5 odst. 3).

Chápu, potom tam napíšu, že KF může rušit usnesení orgánů MS jen v případě rozporu s vážnými programovými prioritami.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Viktor.Derka za příspěvek:
Petr.Springinsfeld
Viktor Derka
MS Praha 4
Doktorand na Universität Bayreuth
Doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK
Zastupitel MČ Praha 4
[email protected]
Profil na lide.pirati.cz

Uživatelský avatar
Rostislav.Reha
Kontrolní komise
Příspěvky: 4098
Registrován: 15 říj 2013, 12:16
Profese: informatik
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 7092 poděkování
Dostal poděkování: 7165 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [rozprava] - Předběžná otázka #30208

Nový příspěvek od Rostislav.Reha »

Ale chapu to dobre, ze (krome CF) jsou ty prezkumy delany s jinymi pravidly, nez "mimoradny prezkum" dany Stanovami? Napr. omezeni na 14 dnu atd?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Rostislav.Reha za příspěvek:
Milan.Dadourek
Neverim na mensi zlo. Je jen velke zlo a zlo, co zatim nemelo sanci vyrust.

Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1073
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3, 591 01
Dal poděkování: 2482 poděkování
Dostal poděkování: 2244 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [rozprava] - Předběžná otázka #30208

Nový příspěvek od Milan.Dadourek »

Viktor.Derka píše:
12 kvě 2020, 13:00
...
Orgány bych spíše nemazal - když vyjdeš z ustanovení § 151 a násl. občanského zákoníku, tak tam stojí, že za stranu jednají orgány, osobně tudíž vycházím z toho, že veškeré útvary strana tvoří, jsou orgány. Citované ustanovení stanov imho jen uvádí, že se strana člení regionálně, ne samotnou povahu regionálních orgánů (to až částečně v čl. 5 odst. 3).
...
Právě, že §151 a násl. OZ. :) A ZSPS říká, že orgány a vymezení jejich oprávnění uvádějí Stanovy (§6 odst. 2, písm. (b) bod 6). OFFTOPICPokud je neuvádějí, jsme tedy v rozporu se ZSPS. Zároveň OZ říká, že působnost, kterou zakladatelské právní jednání nesvěří jinému orgánu, má statutární orgán (§163). To opět podporuje nutnost mít orgány a jejich působnost ve Stanovách.
Z regionálních odborů imho neuděláme orgány názvem - leda tak, že budou organizačně součástí celostátního odboru. Regionální komise (vyjma rozhodčí - kvůli čl. 17/2 Stanov) pak orgánem prostě nejsou - a nemohou proto rozhodovat jménem strany (ovšem na jejich návrh může rozhodnout PKS či KF). Stanovy jasně říkají, že v oblastních sdruženích jsou orgány strany fórum a předsednictvo - a contrario tedy nic jiného OFFTOPIC(vyjma té speciality u oblastní "RK").
OFFTOPICHodně jsme to řešili v souvislosti s krajskou regulací přijímání členů, když jsem právě narazil na to, zda OŘ může upravovat oprávnění orgánů - a s ohledem na ZSPS a OZ byl závěr, že nikoliv, imho.
Podobně, když jsme řešili zakládání oblastních KK, jsme imho došli k tomu, že nemohou mít žádnou pravomoc, neboť jim ji Stanovy neposkytují. Mohou pouze plnit úkoly zadané KF - např. provést zkoumání a pak na základě jeho výsledků případně učinit podání ke KK (neboť takové právo má každý člen). Nejsou orgány strany, protože je Stanovy neznají, byť jim můžeme říkat "oblastní orgány" nebo "orgány" - ale to je právě to matení, které bych raději opustil.

I kdybychom se chtěli tvářit, že to jsou orgány, nemají ze Stanov svěřené žádné oprávnění - nic, v čem by mohly jednat jménem strany, takže to bude pouze prázdná nálepka.
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Uživatelský avatar
Viktor.Derka
Rozhodčí komise
Příspěvky: 612
Registrován: 04 kvě 2017, 17:49
Profese: Právník, doktorand veřejného práva
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 494 poděkování
Dostal poděkování: 925 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [rozprava] - Předběžná otázka #30208

Nový příspěvek od Viktor.Derka »

Tak máš hodně orgánů, které nejsou zmocněny přímo k jednání jménem korporace, přesto se o orgán jedná - typicky půjde o fakultativní kontrolní orgány, které mají působnost pouze dovnitř. Jinak se jedná o ne zcela bagatelní věc, protože se na členy těchto jednotek potom vztahují ustanovení občanského zákoníku regulující povinnosti členů volených orgánů.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Viktor.Derka za příspěvek:
Petr.Springinsfeld
Viktor Derka
MS Praha 4
Doktorand na Universität Bayreuth
Doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK
Zastupitel MČ Praha 4
[email protected]
Profil na lide.pirati.cz

Uživatelský avatar
Viktor.Derka
Rozhodčí komise
Příspěvky: 612
Registrován: 04 kvě 2017, 17:49
Profese: Právník, doktorand veřejného práva
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 494 poděkování
Dostal poděkování: 925 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [rozprava] - Předběžná otázka #30208

Nový příspěvek od Viktor.Derka »

Rostislav.Reha píše:
12 kvě 2020, 13:05
Ale chapu to dobre, ze (krome CF) jsou ty prezkumy delany s jinymi pravidly, nez "mimoradny prezkum" dany Stanovami? Napr. omezeni na 14 dnu atd?
Ano, to si patrně budou muset příslušná KF a CF sama procesně upravit.
Viktor Derka
MS Praha 4
Doktorand na Universität Bayreuth
Doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK
Zastupitel MČ Praha 4
[email protected]
Profil na lide.pirati.cz

Uživatelský avatar
Viktor.Derka
Rozhodčí komise
Příspěvky: 612
Registrován: 04 kvě 2017, 17:49
Profese: Právník, doktorand veřejného práva
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 494 poděkování
Dostal poděkování: 925 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [rozprava] - Předběžná otázka #30208

Nový příspěvek od Viktor.Derka »

Jak to tedy vidíte s těmi orgány - @Petr.Springinsfeld a @Milan.Dadourek ?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Viktor.Derka za příspěvek:
Milan.Dadourek
Viktor Derka
MS Praha 4
Doktorand na Universität Bayreuth
Doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK
Zastupitel MČ Praha 4
[email protected]
Profil na lide.pirati.cz

Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1073
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3, 591 01
Dal poděkování: 2482 poděkování
Dostal poděkování: 2244 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [rozprava] - Předběžná otázka #30208

Nový příspěvek od Milan.Dadourek »

No, "orgány strany" podle mne dle ZSPS musí být uvedeny ve Stanovách.

Ohledně těch volených "vnitřních orgánů" se nepřu, ale imho by se to stejně posuzovalo materiálně, nikoliv podle jejich označení. Mám pocit, že v pirátstvu nepanuje příliš jasné rozlišování orgánů strany od ostatních týmů, proto bych termín "orgány" raději používal spíše pro "orgány strany". Zdá se mi to uživatelsky přívětivější :).

Tady v tom případě jde konkrétně opravdu pouze o oblastní předsednictvo a týmy podřízené fóru, ne?
Pokud "všech orgánů sdružení" mělo by být s výjimkou oblastní RK - nebo alespoň dodat "všech podřízených ...", ale nebude to moc intuitivní.

Ale přežiju asi tak i tak :).
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Uživatelský avatar
Viktor.Derka
Rozhodčí komise
Příspěvky: 612
Registrován: 04 kvě 2017, 17:49
Profese: Právník, doktorand veřejného práva
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 494 poděkování
Dostal poděkování: 925 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [rozprava] - Předběžná otázka #30208

Nový příspěvek od Viktor.Derka »

Takže bois. Ty orgány jsem nezahrnul, protože i § 6 odst. 2 písm. b) bodu 6. zákona o sdružování v politických stranách mluví o orgánech strany hodně abstraktně - osobně vycházím z toho, že orgánem ve smyslu zákona je jakákoliv organizační složka strany, a je nerozhodné, zda se jedná o tým, orgán, komisi, odbor, či nevím co. Rozumím, že ten zákon jde číst tak, že by orgány měly být uvedené již ve stanovách, ovšem potom budeme mít problém určit, co teda ony jednotky neuvedené ve stanovách, jsou (jinak mě osobně nenapadá, že by některý aktuálně používaný stranický tým nebyl navázán aspoň na některou ze skupin dle stanov - minimálně půjde o komise a odbory dle čl. 11 a 12 stanov). Zbylé připomínky @Milan.Dadourek jsem ale zapracoval (snad správně).
chtěl bych požádat o vyjasnění občas se vynořující otázky, zda lze institut mimořádného přezkumu uplatnit i na oblastí úrovni, tedy zda:
  • místní fórum může mimořádně přezkoumávat rozhodnutí kteréhokoli orgánu příslušného místního sdružení (zejména tedy místního předsednictva)
  • krajské fórum může mimořádně přezkoumávat rozhodnutí kteréhokoli orgánu příslušného krajského sdružení (tedy krajského předsednictva, případně třeba krajských odborů či komisí, jsou-li zřízeny) a též kteréhokoli orgánu podřízených místních sdružení
(Mám za to, že by bylo logické mít tento institut i na oblastních úrovních, protože jinak by oblastní fóra neměla k dispozici korekční nástroj pro mimořádné případy.)
Ano, oblastní fórum smí přezkoumávat rozhodnutí všech orgánů daného oblastního sdružení. Přezkum rozhodnutí orgánů místního sdružení ze strany nadřízeného krajského fóra je možný pouze v případech, kdy se jedná o usnesení porušující čl. 7 odst. 4 písm. b) stanov, tj. zejména usnesení, která jsou v rozporu s podstatnými částmi volebního programu či významnými prioritami politiky v daném samosprávném kraji.
Odůvodnění
Stanovy zmocňují oblastní fórum ke zřizování a rušení oblastních komisí (čl. 7 odst. 4 písm. c) a k úkolování oblastního předsednictva (písm. d) citovaného ustanovení). Mimoto § 6 odst. 1 organizačního řádu považuje za nadřízený tým každý úkolující tým, dále pak zmocňuje v odst. 3 téhož ustanovení rušit či menit právní akty podřízeného týmu.

Ze znění stanov vyložených patřičnými ustanoveními organizačního řádu je možné dovodit, že oblastní fórum je v pozici nadřízeného týmu vůči oblastnímu předsednictvu, což samo o sobě obsahuje pravomoc změny či zrušení právního aktu podřízeného týmu. Za právní akt v tomto smyslu je nutné považovat nejen právní jednání, ale také formálně přijatá usnesení, která mají povahu úředního aktu daného orgánu. Tato pravomoc jde ruku v ruce s pravomocí úkolovat, neboť mělo-li by oblastní fórum pravomoc úkolovat, ale nedisponovalo-li by pravomocí rušit přijatá usnesení, hrozily by, že by oblastní fóra úkolovala oblastní předsednictva zrušením jimi přijatých usnesení, což by zvyšovalo zbytnou administrativu, popř. rovnou otevíralo dveře obcházení usnesení oblastního fóra prostřednictvím řetězení vlastních usnesení, či rušením s odloženou vykonatelností atp.

Oblastní fórum je nutné považovat za nadřízený tým také ve vztahu k ostatním orgánům oblastního sdružení. Má-li oblastní fórum pravomoc zřizovat oblastní komise a odbory ve smyslu čl. 11 a 12 stanov, poté také implicitně disponuje pravomocí je úkolovat, a to na základě analogie k § 3 odst. 5 organizačního řádu, který zmocňuje nadřízené týmy ke kreaci podřízených týmů. Na tomto základě je možné považovat oblastní komise a odbory dle čl. 11 a 12 za podřízené týmy oblastnímu fóru (na okraj je možno zmínit, že dané oblastní fórum může beze všeho zřídit oblastní komisi či odbor tak, aby byli zároveň také podřízenými týmy oblastního předsednictva). Na okraj Rozhodčí komise dodává, že oblastní fórum není v postavení nadřízeného týmu vůči oblastní rozhodčí komisi dle čl. 17 odst. 2 stanov v rámci jejího výkonu působnosti dle čl. 13 stanov, kde je nadřízeným týmem vůči oblastní rozhodčí komisi Rozhodčí komise s celostranickou působností (analogicky § 6 odst. 1 organizačního řádu).

Současně neplatí, že by krajské sdružení mohlo neomezeně přezkoumávat usnesení orgánů místního sdružení - místní sdružení je sice podřízeno dle čl. 5 odst. 2 stanov příslušnému krajskému sdružení, nadto je krajské fórum v souladu s čl. 7 odst. 4 písm. b) stanov je také pověřeno vykonávat politiku strany na oblastní úrovni, ovšem dle čl. 6 odst. 2 platí obecná zásada samosprávy organizačních jednotek strany. Toto dokresluje také § 8 odst. 3 organizačního řádu, který omezuje způsobilost pravomoc zásahů orgánů krajského sdružení do orgánů místního sdružení na pouze výslovně vymezené případy, ovšem v předpisech normativní opora pro širší přezkum chybí. Proto je možné iniciovat přezkum rozhodnutí orgánu místního sdružení ze strany nadřízeného KF pouze v případech, kdy se jedná o usnesení porušující čl. 7 odst. 4 písm. b) stanov, tj. zejména usnesení, která jsou v rozporu s podstatnými částmi volebního programu či významnými prioritami politiky v daném samosprávném kraji.

Na okraj také Rozhodčí komise dodává, že pravomoc mimořádného přezkumu celostátního fóra dle čl. 8 odst. 5 písm. h) stanov je explicitně uvedena ve stanovách z toho důvodu, že umožňuje přezkum usnesení kteréhokoliv stranického orgánu (tj. nejen usnesení podřízeného týmu). Zároveň je nutno uvést, že procesně není zmíněný přezkum nadřízeného týmu v totožném režimu jako přezkum CF dle čl. 8 odst. 5 písm. h) stanov - oblastní fóra proto v návaznosti na čl. 6 odst. 1 stanov mohou přijmout odlišnou procesní úpravu.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Viktor.Derka za příspěvky (celkem 2):
Petr.Springinsfeld, Vojtech.Pikal
Viktor Derka
MS Praha 4
Doktorand na Universität Bayreuth
Doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK
Zastupitel MČ Praha 4
[email protected]
Profil na lide.pirati.cz

Zpět na „Rozhodčí komise“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Agent DZ a 0 hostů