Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech, vydává předběžná opatření, rozhoduje o omezení práv člena za porušení předpisů a o jeho vyloučení, rozhoduje o platnosti právních aktů, odpovídá na předběžné otázky.

Moderátor: Komise - rozhodci

Pravidla fóra
Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1079
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3, 591 01
Dal poděkování: 2496 poděkování
Dostal poděkování: 2269 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Milan.Dadourek »

Děkuji Jiřímu a Michaele za vyjádření.
Vyčkám ještě na případné vyjádření @Vojtech.Pikal

Žádám zástupce odpůrců, aby se zdrželi bezprostředních reakcí. Budou mít prostor k dalšímu vyjádření.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milan.Dadourek za příspěvky (celkem 2):
Michaela.Skokanova, Kornelia.Gottmannova
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Uživatelský avatar
Kornelia.Gottmannova
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 149
Registrován: 20 lis 2017, 10:26
Profese: lektor a kouč
Bydliště: Praha 9
Dal poděkování: 440 poděkování
Dostal poděkování: 288 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Kornelia.Gottmannova »

Omlouvám se za procesní pochybení.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Kornelia.Gottmannova za příspěvek:
Milan.Dadourek

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 21867
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 29507 poděkování
Dostal poděkování: 22893 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Já se omlouvám, že jsem se nestihl vyjádřit. Byl jsem zahlcen jinde. Prosím o čas do dnešní půlnoci, když to nestihnu, tak to nestihnu.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Milan.Dadourek
člen RP, AO, PO, ZO, FT;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1079
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3, 591 01
Dal poděkování: 2496 poděkování
Dostal poděkování: 2269 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Milan.Dadourek »

Vojtech.Pikal píše:
26 kvě 2020, 07:30
Já se omlouvám, že jsem se nestihl vyjádřit. Byl jsem zahlcen jinde. Prosím o čas do dnešní půlnoci, když to nestihnu, tak to nestihnu.
Do dnešní půlnoci je stále ve lhůtě (26.5. včetně). Nepovažuji za vhodné krátit tvoje právo na vyjádření (vzhledem k předpokládanému dalšímu kolu vzájemných reakcí by to mohlo jednání protahovat navracením již probraných otázek), takže případně doruč návrh na přiměřené prodloužení lhůty s uvedením důvodů. Tato možnost byla nabídnuta všem již při stanovení lhůty.
Naopak zmeškání lhůty bez takové žádosti budu muset považovat za učinění vyjádření, jehož obsahem je souhlas s ostatními stěžovateli.
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1079
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3, 591 01
Dal poděkování: 2496 poděkování
Dostal poděkování: 2269 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Milan.Dadourek »

A)
Zaznamenal jsem návrh Kornelie na zneplatnění hlasování od samého počátku OFFTOPIC(rozumím-li správně - tedy vlastně prohlásit jednání ve věci KF Pha 6/2020 od samého počátku za neproběhlé).
Pravomoc RK se odvíjí od článku 13 Stanov. RK může podle odstavce 3 písmeno (d) zrušit právní akt orgánu strany OFFTOPIC("... Rozhodčí komise ... rozhoduje o platnosti právního aktu organizační jednotky nebo orgánu strany, ..."). Návrhu Kornelie by tedy bylo možné vyhovět zrušením rozhodnutí PKS o svolání jednání k věci KF Pha 6/2000. V proběhlé argumentaci jsem však nezaznamenal nic, co by svědčilo pro to, že rozhodnutí PKS svolat jednání KF bylo neplatné. Je-li odpůrce jiného názoru, může předložit odpovídající důkazy, případně podat oddělenou stížnost na neplatnost rozhodnutí PKS.

----------------------
B)
Vedený spor má především charakter střetu právních názorů na tvrzenou protiprávnost napadeného usnesení. Proto je snad na místě postupovat blíže řešení předběžné otázky. Níže tedy uvedu prozatímní úvahy ve věci, aby strany měly možnost uvést jiné náhledy. Přihlížející však nadále žádám, aby nevstupovali přímo, nýbrž svoji případnou argumentaci předali některému ze zástupců stran sporu.

Napadené usnesení KF Pha 6/2020 obsahuje tři výroky, které nejsou zcela samostatné, nejsou však ani zcela závislé. Proto je nutné se ptát u každého zvlášť, zda je v rozporu s předpisy a co z toho případně vzchází pro ostatní výroky.


Výrok 1: Krajské forum Praha ruší usnesení Předsednictva Krajského fora Praha týkající se snížení úvazku Romany Klimešové viewtopic.php?p=689588

Stěžovatele jsem výslovně požádal o zdůvodnění napadení první části usnesení, jímž KF ruší usnesení PKS. Nezaznělo, že by stěžovatel popíral pravomoc KF usnesení PKS zrušit. Nezaznamenal jsem ani jiný argument, proč je první část usnesení KF v rozporu s předpisy. I kdyby se RK ztotožňovala s názorem, že jde o špatnou praxi, nedobrý příklad, nebo nevhodný zásah do pravomoci PKS, vyhovět návrhu na zrušení může z důvodu rozporu s předpisy závaznými pro KF. Ve stížnosti ani vyjádřeních stěžovatelů zatím nevidím tvrzení, která by takový závěr odůvodňovala.
Odpůrce označil celé usnesení za „ signál ze strany KF k PKS, že nesouhlasí s personální politikou PKS“ a za snahu „ovlivnit personální politiku PKS jinak než jen jeho zvolení zvolením či naopak odvoláním“. Tyto důvody se jeví legitimní, souladné s faktem, že KF je nadřízeným týmem PKS a má právo ho úkolovat, odpovídající našim vnitřním demokratickým principům.
Z hlediska PraH (jímž argumentuje stížnost) mohou být dopady zrušení usnesení PKS natolik rozmanité, že je těžké tvrdit, že povedou k plýtvání. Stejně by se totiž mohlo KF zachovat, kdyby naopak chtělo, aby smlouvy byly vypovězeny. Prostor pro PKS je tímto výrokem ponechaný velmi široký – pravděpodobně včetně možnosti zvolit stejné řešení s lepší argumentací a „posvěcením“ KF.

Vnímám jako povinnost RK samostatně zkoumat soulad napadeného usnesení s předpisy. Na základě vlastních úvah však zatím protiprávnost prvního výroku, jímž KF zrušilo usnesení PKS, nevidím. Trvá-li stěžovatel na zrušení první části usnesení KF Pha 6/2020, doporučuji mu doplnit argumentaci v průběhu dalšího slyšení.


Výrok 2: Krajské forum Praha ukládá PKS ponechat smlouvy Romany Klimešové v nezměněném rozsahu po dobu trvání nouzového stavu v České republice, nejméně však do 31.5.2020

Argumentace uvedená ve stížnosti obecně stojí na úvaze, že KF přikázalo PKS nehospodárné nakládání s prostředky. Logický řetězec, ze kterého by vyplývalo, proč příkaz KF nutně povede k porušení PraH, však není zřejmý.
Odpůrce poukázal, že „přijaté usnesení o zachování úvazku není nehospodárné, protože nenařizuje žádné nové náklady, pouze trvá na zachování statu quo během nouzového stavu“, a že „v navrhovaném alternativním usnesení není žádná navrhovaná částka, pouze se navrhuje úprava pracovní doby, je zcela v kompetenci PKS (případně PO) upravit finanční ohodnocení dodavatelů tak, aby nedošlo ani k nehospodárnému jednání, ani k porušení smluv.“
Z vyjádření zástupce KK vysvítá, že KK není zcela přesvědčena o protiprávnosti druhého výroku. Zástupce PKS sice trvá na zrušení celého usnesení, nelze však nevnímat, že důsledky druhého výroku jsou velmi podobné původnímu znění usnesení, které PKS samo navrhlo. Zástupce PKS má obecně za to, že „personálie a způsob odměňování lidí placených z rozpočtu daného KS jsou plně v kompetenci jeho PKS, což v sobě ovšem nezbytně zahrnuje i nadání PKS možností spolupráci při nespokojenosti jednostranně ukončit.“ Tento názor však nepodepírá důkazy.

V registru smluv lze dohledat, že smlouva Romany Klimešové byla uzavřena dne 1.4.2019, prvním dodatkem byla prodloužena na dobu neurčitou a dalším (z 1.1.2020) byla zvýšena paušální měsíční odměna z 25 na 30 tisíc měsíčně. Samo usnesení KF neobsahuje žádnou finanční částku. Smlouva obsahuje stanovení výše odměny, zároveň však odkazuje na PPU, v nichž je stanovena možnost odepřít část odměny, pokud dodavatel řádně neplní (§15 odst. 3 PPÚ OFFTOPICZadavatel smí platbu odměny zcela nebo z části odepřít, pokud dodavatel řádně nesplnil v daném období uložený úkol…). Je tedy možné, aby PKS zadalo dodavateli úkoly v souladu se smlouvou, zkontrolovalo je a odepřelo případně část odměny, pokud bude schopné prokázat vadnost plnění.
Problematický může být zákaz smlouvu vypovědět při podstatném porušení OFFTOPIC(jak umožňují PPÚ - smlouva sama bližší podmínky postrádá). To by mohlo narušit možnost PKS jednat v souladu s péčí řádného hospodáře. Nicméně tato okolnost zřejmě není na stole – PKS samo nesměřovalo k vypovězení smlouvy, nýbrž pouze k omezení jejího rozsahu. Zároveň je toto „zafixování“ stanoveno na dobu trvání nouzového stavu. Zda je ve svém celku toto řešení v souladu s právem je imho třeba dále zkoumat. Uvítám bližší argumentaci stran.


3) Krajské forum Praha ukládá po skončení nouzového stavu, nejdříve však po 31.5. 2020 předsednictvu Krajského fora Praha snížit úvazek Romany Klimešové na 75% s úpravou pracovní náplně tak, aby odpovídala jejím schopnostem a dovednostem.

Odpůrce uvádí, že jde o „následné kompromisní snížení úvazku o ¼, což by umožnilo vyjmout z náplně práce Romany Klimešové administrativní úkony“. Zástupce KK považuje právě třetí výrok za nejproblematičtější ve vztahu k PraH. Jinak je argumentace stran pravděpodobně obdobná, jak uvedena u předchozího výroku.
Je patrné, že výrok neobsahuje žádné určení času své působnosti. Lze jej tedy číst, jako příkaz, aby PKS po skončení nouzového stavu provedlo takové úpravy příkazní smlouvy, které povedou ke snížení odhadu časové náročnosti ze 40 h týdně na 30 h týdně a dále jednalo samostatně. Výrok neobsahuje další omezení konání PKS, pokud se následně řešení projeví jako nefunkční.
Jde o poměrně zřejmý zásah do volnosti rozhodování PKS. Není však bez pochyb, že by takový zásah byl zakázaný, nebo v rozporu s PraH. S odkazem na výše citovaný §15 PPÚ se ani nedomnívám, že by automaticky musel znamenat příkaz k nehospodárnému jednání. Také odkaz na neprovedení výběrového řízení se nezdá přiléhavý, vzhledem k tomu, že jde o stávajícího dodavatele, který (snad) byl vybrán v souladu s PraH a má smlouvu na dobu neurčitou.

----------------------
C)
Všechny výše uvedené úvahy jsou otevřeny modifikaci a dalším argumentům.
Vyzývám zástupce odpůrce (@Tereza.Hubackova @Kornelia.Gottmannova) k reakci na vyjádření stěžovatelů, případně na výše uvedené úvahy, a to do 2.6.2020 včetně. Potřebují-li zástupci odpůrce k vyjádření delší dobu, žádám o sdělení důvodů a navržení lhůty.
Předpokládám, že dále bude následovat vyjádření stěžovatelů, závěrečné slovo odpůrce a porada RK.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milan.Dadourek za příspěvky (celkem 3):
Michaela.Skokanova, Ladislav.Dvorak, Kornelia.Gottmannova
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Zpět na „Rozhodčí komise“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Agent DZ a 0 hostů