[rozprava] - Předběžná otázka #30208

Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech, vydává předběžná opatření, rozhoduje o omezení práv člena za porušení předpisů a o jeho vyloučení, rozhoduje o platnosti právních aktů, odpovídá na předběžné otázky.

Moderátor: Komise - rozhodci

Pravidla fóra
Uživatelský avatar
Viktor.Derka
Rozhodčí komise
Příspěvky: 612
Registrován: 04 kvě 2017, 17:49
Profese: Právník, doktorand veřejného práva
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 494 poděkování
Dostal poděkování: 925 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [rozprava] - Předběžná otázka #30208

Nový příspěvek od Viktor.Derka »

chtěl bych požádat o vyjasnění občas se vynořující otázky, zda lze institut mimořádného přezkumu uplatnit i na oblastí úrovni, tedy zda:
  • místní fórum může mimořádně přezkoumávat rozhodnutí kteréhokoli orgánu příslušného místního sdružení (zejména tedy místního předsednictva)
  • krajské fórum může mimořádně přezkoumávat rozhodnutí kteréhokoli orgánu příslušného krajského sdružení (tedy krajského předsednictva, případně třeba krajských odborů či komisí, jsou-li zřízeny) a též kteréhokoli orgánu podřízených místních sdružení
(Mám za to, že by bylo logické mít tento institut i na oblastních úrovních, protože jinak by oblastní fóra neměla k dispozici korekční nástroj pro mimořádné případy.)
Ano, oblastní fórum smí přezkoumávat rozhodnutí všech týmů daného oblastního sdružení. Přezkum rozhodnutí týmů místního sdružení ze strany nadřízeného krajského fóra je možný pouze v případech, kdy se jedná o usnesení porušující čl. 7 odst. 4 písm. b) stanov, tj. zejména usnesení, která jsou v rozporu s podstatnými částmi volebního programu či významnými prioritami politiky v daném samosprávném kraji.
Odůvodnění
Stanovy zmocňují oblastní fórum ke zřizování a rušení oblastních komisí (čl. 7 odst. 4 písm. c) a k úkolování oblastního předsednictva (písm. d) citovaného ustanovení). Mimoto § 6 odst. 1 organizačního řádu považuje za nadřízený tým každý úkolující tým, dále pak zmocňuje v odst. 3 téhož ustanovení rušit či měnit právní akty podřízeného týmu.

Ze znění stanov vyložených patřičnými ustanoveními organizačního řádu je možné dovodit, že oblastní fórum je v pozici nadřízeného týmu vůči oblastnímu předsednictvu, což samo o sobě obsahuje pravomoc změny či zrušení právního aktu podřízeného týmu. Za právní akt v tomto smyslu je nutné považovat nejen právní jednání, ale také formálně přijatá usnesení, která mají povahu úředního aktu daného týmu. Tato pravomoc jde ruku v ruce s pravomocí úkolovat, neboť mělo-li by oblastní fórum pravomoc úkolovat, ale nedisponovalo-li by pravomocí rušit přijatá usnesení, hrozily by, že by oblastní fóra úkolovala oblastní předsednictva zrušením jimi přijatých usnesení, což by zvyšovalo zbytnou administrativu, popř. rovnou otevíralo dveře obcházení usnesení oblastního fóra prostřednictvím řetězení vlastních usnesení, či rušením s odloženou vykonatelností atp.

Oblastní fórum je nutné považovat za nadřízený tým také ve vztahu k ostatním týmům oblastního sdružení. Má-li oblastní fórum pravomoc zřizovat oblastní komise a odbory ve smyslu čl. 11 a 12 stanov, poté také implicitně disponuje pravomocí je úkolovat, a to na základě analogie k § 3 odst. 5 organizačního řádu, který zmocňuje nadřízené týmy ke kreaci podřízených týmů. Na tomto základě je možné považovat oblastní komise a odbory dle čl. 11 a 12 za podřízené týmy oblastnímu fóru (na okraj je možno zmínit, že dané oblastní fórum může beze všeho zřídit oblastní komisi či odbor tak, aby byli zároveň také podřízenými týmy oblastního předsednictva). Na okraj Rozhodčí komise dodává, že oblastní fórum není v postavení nadřízeného týmu vůči oblastní rozhodčí komisi dle čl. 17 odst. 2 stanov v rámci jejího výkonu působnosti dle čl. 13 stanov, kde je nadřízeným týmem vůči oblastní rozhodčí komisi Rozhodčí komise s celostranickou působností (analogicky § 6 odst. 1 organizačního řádu).

Současně neplatí, že by krajské sdružení mohlo neomezeně přezkoumávat usnesení týmů místního sdružení - místní sdružení je sice podřízeno dle čl. 5 odst. 2 stanov příslušnému krajskému sdružení, nadto je krajské fórum v souladu s čl. 7 odst. 4 písm. b) stanov je také pověřeno vykonávat politiku strany na oblastní úrovni, ovšem dle čl. 6 odst. 2 platí obecná zásada samosprávy organizačních jednotek strany. Toto dokresluje také § 8 odst. 3 organizačního řádu, který omezuje způsobilost pravomoc zásahů týmů krajského sdružení do týmů místního sdružení na pouze výslovně vymezené případy, ovšem v předpisech normativní opora pro širší přezkum chybí. Proto je možné iniciovat přezkum rozhodnutí týmů místního sdružení ze strany nadřízeného KF pouze v případech, kdy se jedná o usnesení porušující čl. 7 odst. 4 písm. b) stanov, tj. zejména usnesení, která jsou v rozporu s podstatnými částmi volebního programu či významnými prioritami politiky v daném samosprávném kraji.

Na okraj také Rozhodčí komise dodává, že pravomoc mimořádného přezkumu celostátního fóra dle čl. 8 odst. 5 písm. h) stanov je explicitně uvedena ve stanovách z toho důvodu, že umožňuje přezkum usnesení kteréhokoliv stranického orgánu (tj. nejen usnesení podřízeného týmu). Zároveň je nutno uvést, že procesně není zmíněný přezkum nadřízeného týmu v totožném režimu jako přezkum CF dle čl. 8 odst. 5 písm. h) stanov - oblastní fóra proto v návaznosti na čl. 6 odst. 1 stanov mohou přijmout odlišnou procesní úpravu.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Viktor.Derka za příspěvek:
Milan.Dadourek
Viktor Derka
MS Praha 4
Doktorand na Universität Bayreuth
Doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK
Zastupitel MČ Praha 4
[email protected]
Profil na lide.pirati.cz

Zpět na „Rozhodčí komise“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Agent DZ a 0 hostů