Zasedání zastupitelstva města Sokolov

Moderátoři: Zastupitele - komunalni, Zastupitele - krajsti

Uživatelský avatar
Tereza.Flakova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 43
Registrován: 28 srp 2017, 22:45
Profese: Dluhový poradce
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 36 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Zasedání zastupitelstva města Sokolov

Příspěvek od Tereza.Flakova »

Informace o zasedání zastupitelstva města Sokolov.

Termíny, témata, výsledky jednání.

Uživatelský avatar
Tereza.Flakova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 43
Registrován: 28 srp 2017, 22:45
Profese: Dluhový poradce
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 36 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Sokolov

Příspěvek od Tereza.Flakova »

Ustanovující zastupitelstvo 5.11.2018

A) Zahajovací část
1) Zahájení
2) Seznámení zastupitelů se způsobem hlasování
3) Složení slibu
4) Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele – zpráva č. 1

B) Program ustavujícího zasedání zastupitelstva
1) Schválení programu - zpráva č. 2
2) Schválení volebního řádu pro volby orgánů města - zpráva č. 3
3) Volba starosty, místostarostů a rady města - zpráva č. 4
4) Výbory zastupitelstva města Sokolov - zpráva č. 5
5) Plán práce do konce roku 2018 - zpráva č. 6
6) Pověření člena zastupitelstva města řízením Městské policie Sokolov - zpráva č. 7
7) Pověření dalších členů zastupitelstva k provádění sňatečných obřadů - zpráva č. 8
8) Stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva města - zpráva č. 9
9) Stanovení pravidel pro odměňování členů komisí rady města, komise pro sociálně právní
ochranu dětí a výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva - zpráva č. 10
10) Stanovení peněžitého plnění předsedům komisí rady města z řad občanů, kteří nejsou členy
zastupitelstva města - zpráva č. 11
11) Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou
provozující jinou samostatně výdělečnou činnost - zpráva č. 12
12) Stanovení pravidel pro vyplácení dalších finančních plnění dle § 80 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů - zpráva č. 13
13) Různé

Vzhledem k tomu, že staronová koalice byla dohodnuta prakticky ihned po volbách, tak bylo jasné, že my jako opozice nebudeme mít přílišnou sílu na nějakou změnu.

Koalice vše měla perfektně domluvené a připravené, žádné protinávrhy nemohly být a nebyly přijaty :roll:

Protože město na své webové stránky dává jen jakousi "okleštěnou verzi" zápisů ze zasedání a videozáznamy také oficiálně město nedělá, tak zde budeme dávat zápis, který dostáváme my jako zastupitelé, aby i "obyčejný smrtelník" měl možnost nahlédnout do toho, jak kdo hlasoval, viz. Příloha.
Zároveň budu přidávat odkaz na pirátské záznamy z jednání zastupitelstva. Bohužel na ustanovujícím zastupitelstvu jsme nahrávali, ale nesplnili všechny zákonné nutnosti k jeho zveřejnění, tak ho nezveřejníme. Nechceme, aby koalice měla páku na to, aby nám to mohla předhodit :lol:
Přílohy
Zápis ustavujícího ZM 2018.pdf
(616.68 KiB) Staženo 49 x

Uživatelský avatar
Tereza.Flakova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 43
Registrován: 28 srp 2017, 22:45
Profese: Dluhový poradce
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 36 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Sokolov

Příspěvek od Tereza.Flakova »

1. zasedání Zastupitelstva města Sokolov -15.11.2018

Program:
A) Zahajovací část
1) Zahájení
2) Schválení orgánů zastupitelstva
- návrhová komise
- ověřovatelé zápisu
3) Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
4) Schválení programu

B) Hlavní program jednání zastupitelstva
1. Kontrola plnění úkolů
2. Valná hromada Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska
3. Valná hromada Sokolovské vodárenské s.r.o.
4. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Sokolov a členy zastupitelstva města při výkonu funkce člena hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH, podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek
5. Zřízení příspěvkové organizace města Sociální služby Sokolov, p.o. se sídlem Sokolov, Komenského 113
6. Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb
7. Benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky - předání výtěžku ze vstupného
8. Zpráva z kontroly hospodaření společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. v otázce svozu odpadu, čištění města a péči o veřejnou zeleň v 1. pololetí 2018
9. Majetkové záležitosti - prodej pozemku - ul. Luční
10. Majetkové záležitosti - zrušení usnesení, prodej pozemku - ul. Atletická
11. Majetkové záležitosti - prodej pozemku - ul. Sokolovská
12. Majetkové záležitosti - prodej pozemku - ul. Fibichova
13. Majetkové záležitosti - úplatné nabytí - ul. Karla Hynka Máchy
14. Majetkové záležitosti - úplatné nabytí - ul. Nádražní
15. Neobsazeno
16. Majetkové záležitosti - změna kupní smlouvy - ul. Žákovská
17. Majetkové záležitosti - prodej pozemků - ul. Vítězná
18. DDM - obnova povrchů komunikací dětského dopravního hřiště - veřejnoprávní smlouva a přijetí dotace
19. Žádost o vytvoření společného školského obvodu - obec Josefov
20. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. SML/217/2018/OFŠ o poskytnutí dotace pobočnému spolku TRIAL TEAM BŘEZOVÁ v AČR
21. Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180007 a informace o schváleném rozpočtovém opatření č. RO180006
22. Neobsazeno
23. Jmenování zástupců města Sokolova
24. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace společnosti Sokolovská chráněná s.r.o.
25. Různé

Na tomto zasedádí jsme poprvé využili záznamu z jednání zastupitelstva a ihned po informování o pořizování záznamu se rozvinula diskuze, zda vůbec můžeme takto záznam pořizovat. Pro nás byla o to víc úsměvná, když si uvědomíme, že někteří diskutující nám vysvětlují rizika a sami pořizují záznamy v rámci své účasti na krajském zastupitelstvu :D

Kontroverznějším bodem byl č.5, kdy se jednalo o zřízení městské příspěvkové organizace. Diskutabilním bylo především, zda je nutné skutečně vytvářet další městskou organizaci, pokud zde fungují, a zdá se, že dobře, již dvě služby. Zda by nestálo méně peněz a úsilí podpořit rozšíření již existujících organizací. Koalice, ale přesto toto schválila, ačkoliv protinávrhem nebylo neschválení, ale pouze odložení pro další jednání.

V bodě 14 si lze povšimnout mého hlasu proti, za toto se omlouvám, byl to přehmat, který uslyšíte na videozáznamu :))

Videozáznamy mají své vlastní vlákno.
Přílohy
Zápis 1. ZM 2018.docx
(76.65 KiB) Staženo 19 x

Uživatelský avatar
Tereza.Flakova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 43
Registrován: 28 srp 2017, 22:45
Profese: Dluhový poradce
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 36 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Sokolov

Příspěvek od Tereza.Flakova »

2. zasedání Zastupitelstva města Sokolov - 12.12.2018

Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Plán práce ZM na I. pololetí 2019
3. Přenosy ze zasedání zastupitelstva
4. Schválení určeného zastupitele města pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 2 Územního plánu Sokolov
5. Usnesení 1. zasedání Kontrolního výboru ZM Sokolova konaného dne 12.11. 2018.
6. Usnesení ZM 7/1ZM/2018 z 15. 11. 2018 - oprava administrativní chyby
7. Prodej bytů - převod práv a závazků
8. Majetkové záležitosti - prodej pozemků - ul. Pod Sokolí strání
9. Odkoupení pozemku p. č. 4021/64, 4021/113 a 4021/53, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če (garáže), v k. ú. Sokolov
11. Parkovací místa na náměstí Budovatelů
12. Připravované projekty dle priorit města Sokolov
13. Zápis z jednání finančního výboru - č. 1a/2018 ze dne 26.11.2018
14. Rozpočet města Sokolov na rok 2019
15. Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180008
16. Různé

Pro Piráty byl nejdůležitějším bodem jednání Přenosy ze zasedání zastupitelstva. Koalice se dohodla, že podpoří pouze online přenos zasedání. Toto my nepodporujeme, protože je důležité mít záznam, aby i lidé, kteří se nemohou zúčastnit jednání, měli možnost zpětně vše shlédnout. Bohužel i přes argumenty, že GDPR nemůže být překážkou, pokud bez problémů jiná města v tomto režimu jedou, a přes argument, že lze vysoutěžit levnější varianty, než ty, které nám rada předložila, náš protinávrh neprošel a byla schválena pouze online verze.

Dalším diskutujícím bodem byla Parkovací místa na nám. Budovatelů. Z pohledu Pirátů není žádné řešení ideální, ale vzhledem k tomu, že náměstí jsou funkci neplnilo ani před parkovacími místy a parkování v centru města je potřeba, což všichni pociťují, tak byli pro variantu nerušit parkování na náměstí zcela. Zároveň ale vnímáme, že obyvatelé přilehlých domů nemají možnosti, kde parkovat, proto jsme mluvili i o možnosti zrušit parkovací hodiny na nám. Petra Bezruče.

Debata proběhla také nad bodem Připravované projekty dle priorit města. Především nás zajímalo, proč byl vypracovaný projekt na určitou částku při rekonstrukci knihovny, když se navyšuje více jak o třetinu a proč se nevyužije dotací. Údajně žádné dotace nebyly nikdy vyhlášeny.

Významným bodem bylo také Plánované projekty dle priorit města. Především Výstavba domu pro seniory je pro Piráty velice kontroverzní. Snažili jsme se zjistit co nejvíce informací, proto jsme už před jednáním zastupitelstva jednali s odborem rozvoje i odborem sociálním a zdravotním a našli rozdílné informace. Na zastupitelstvu nebyly tyto pochyby rozptýleny.

V posledním bodu se zastupitelstvo zabývalo informací, že se navýší rozpočet 2.ZŠ o 200.000 Kč. A to především proto, že bývalý ředitel vyčerpal před svým odchodem všechny peníze na vyplácení odměn učitelům. S tímto souhlasíme.

Byly také dotazy občana, které se týkali výstavby kruhového objezdu u ONA, dále návrh kruhového objezdu u Kauflandu, případné výstavby podzemních garáží u ulice Jelínkova a MHD zdarma.

Záznam z jednání zastupitelstva je k dispozici na youtube.com na kanálu Piráti Sokolov. V příloze je zápis.
Přílohy
Zápis 2. ZM 2018.docx
(61.72 KiB) Staženo 10 x

Uživatelský avatar
Tereza.Flakova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 43
Registrován: 28 srp 2017, 22:45
Profese: Dluhový poradce
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 36 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Sokolov

Příspěvek od Tereza.Flakova »

3. zasedání Zastupitelstva města Sokolov - 7.2.2019

Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Změna složení finančního výboru
3. Volba přísedících u Okresního soudu v Sokolově
4. Schválení dotací (grantů) na rok 2019 - celoroční činnost
5. Jednací řád zastupitelstva města
6. Plán práce kontrolního výboru na rok 2019
7. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Sokolov 2019 - 2021
8. Žádost o individuální dotaci Denní centrum Mateřídouška o.p.s.
9. Prominutí příslušenství u pohledávek za užívání bytu
10. Majetkové záležitosti - prominutí pokuty - ul. Žákovská
11. Majetkové záležitosti - souhlas se zatížením - ul. Luční
12. Majetkové záležitosti - zrušení usnesení, prodej pozemků - Gsteinigt 2, 3
13. Majetkové záležitosti - prodej pozemků - ul. Učitelská
14. Odkoupení pozemků p. č. 4021/211 a p. č. 4021/99, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če (garáže), v k. ú. Sokolov
15. Zápis z jednání finančního výboru - č. 1/2019 ze dne 21. 01. 2019
16. Poskytnutí finanční dotace Západočeské univerzitě v Plzni na zajištění činnosti Univerzity třetího věku v Sokolově pro rok 2019
17. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2019
18. Informace o realizovaném rozpočtovém opatření č. RO180009
19. Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO190001
21. Stavební úpravy komunikace a parkoviště v ulici Atletická, Sokolov - schválení podání žádosti o dotaci
22. Krejcarová lávka přes řeku Ohři - schválení Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že body jednání byly jasné a bez očekávání velkých debat, přesto se našla témata, která Piráty oslovila. Předně pro nás důležitým bodem byla změna člena ve finančním výboru, kdy na místo rezignujícího Petra Starka jsme nominovali Matyáše Macha, Pirátského podporovatele, který bude jistě ve výboru platným členem.

Schválení dotací (grantů) na celoroční činnost se obešlo bez změn, pouze jsme rádi, že byly zodpovězeny dotazy na rozdíly mezi návrhy komise a konečnou výší dotací od rady města

Dalším důležitým bodem bylo pro nás schválení Jednacího řádu zastupitelstva města, přičemž jsme využili možnosti se inspirovat pro nás perfektně sepsaným Jednacím řádem města Cheb a za jejich souhlasu jsme jím náš řád doplnili. Zastupitelé města Sokolov nám vyšli vstříc a Schválení Jednacího řádu odložili na další projednání, aby mohli prostudovat náš protinávrh.

Jsme také rádi, že zastupitelstvo jednomyslně schválilo dotaci pro Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., díky čemuž můžou koupit svozové vozidlo a ve městě vznikne nová služba pro uživatele denního stacionáře.

Více diskutovaným bodem byl bod s žádostí o prominutí příslušenství u pohledávek za užívání bytu. Jako Piráti nechceme akceptovat až nehorázné úroky, pokud člověk, který udělá chybu, za ni neúměrně platil. Téměř třináctinásobek původní dlužné částky je pro nás nehorázné. Proto jsme rádi, že se bod alespoň odložil, aby byla prostudována právní úprava, že je možné úroky odpustit.

Důležitou informací je, že proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci Městské knihovny, kde nejnižší nabídka je o 700.000 Kč vyšší než původně schválená částka. O tuto zastupitelstvo rozpočet navýšilo.

V rámci bodů různé jsme se zeptali, jak je to s výběrovými řízeními, protože ne všechny jsme nalezli v systému Ezak, které město využívá pro zadávání výběrových řízení. Zjistili jsme, že některé zakázky se poptají u konkrétních firem, ale není to veřejnou zakázkou.
Dále nás zajímalo, jaké jsou plány s budovou patřící k 1.ZŠ, protože se k nám dostaly informace o změně vlastníka, konkrétně že by ji měla využít škola ISŠTE. Město zatím o možnostech rozšíření školy jedná neoficiálně, hledají možnosti, jak školu rozvíjet, například otevřením policejní a vojenské školy.

Poslední dotaz byl, zda je možné do redakční rady Patriota přidat zástupce opozice. Toto by neměl být problém, ale prý se snaží patriota psát apoliticky, proto se zrušila rubrika Slovo starosty.

Videozáznam bude opět zveřejněn na youtube.com v kanálu Piráti Sokolov a oficiální zápis bude doplněn.

Uživatelský avatar
Tereza.Flakova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 43
Registrován: 28 srp 2017, 22:45
Profese: Dluhový poradce
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 36 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Sokolov

Příspěvek od Tereza.Flakova »

4. Zasedání zastupitelstva města Sokolov - 21.3.2019

Program:
23. Úpravy jednacího řádu zastupitelstva města
22. Jednací řád zastupitelstva města
24. Petice "Peníze z emisních povolenek zpátky do regionů"
1. Kontrola plnění úkolů
2. Změna pravidel pro vyplácení dalších finančních plnění dle §80 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů u uvolněných členů zastupitelstva města.
3. Změna složení kontrolního výboru
4. Schválení dotací (grantů) na rok 2019 - jednotlivé akce druhého čtvrtletí roku 2019
5. Poskytnutí dotace v režimu de minimis
6. Poskytnutí individuální dotace spolku "Spolek na zachování hutě v Šindelové"
7. Dotace na podporu poskytovatelů sociálních služeb
8. Individuální dotace z rozpočtu OSV
9. Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru ZM Sokolova
10. Majetkové záležitosti - odkoupení pozemků - EUROFERM, s.r.o.
11. Majetkové záležitosti - uzavření kupní smlouvy - ul. Nádražní
12. Majetkové záležitosti - úplatné nabytí - ul. Karla Hynka Máchy
13. Majetkové záležitosti - prodej pozemků - ul. Karla Havlíčka Borovského
14. Odkoupení pozemku p.č. 4021/170, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž), v k.ú. Sokolov
15. Odkoupení majetků - pozemek p. č. 1525/236 s budovou č. p. 1776, pozemek p.č. 1525/316, vše v k. ú. Sokolov
16. Dar - stavba bez čp/če, stojící na pozemku p. č. 2092, v k. ú. Sokolov, dárce: České Radiokomunikace, a.s.
17. Plocha pro parkovací stání, ulice Nádražní, Sokolov - schválení obsahu Projektu regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci
18. Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Vnitroblok - schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
19. Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická - schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
20. Zápis z jednání finančního výboru - č. 2/2019 ze dne 4.3.2019
21. Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO190002
25. Darovací smlouva
26. Pravidla poskytování podpory za účelem kompenzace dopadů těžby

Těsně před zastupitelstvem jsme vytvořili a na zastupitelstvo donesli náš návrh na zařazení nového bodu k jednání týkající se "Pravidel přidělování městských bytů v budově ZDRAPOSO". Tento návrh jsme předložili těsně před zastupitelstvem především z toho důvodu, že dříve od zjištění faktů jsme ho nestihli vypracovat. Zároveň se jedná o důležitý dokument, který jsme chtěli projednat co nejvíce. Žádali jsme zařazení tohoto bodu s tím, že další návrhy byly:
a) Nevyhrazená pravomoc Rady města ve vytváření pravidel pro pronájem nájemních prostor města Sokolov se stává Vyhrazenou pravomocí Zastupitelstva města - chtěli jsme, aby se do budoucna neopakovala situace s pronájmem nových i stávajících prostor a mohlo o tomto rozhodovat zastupitelstvo, nejen rada v počtu hlasujících 5-6 zúčastněných (viz usnesení Rady města).
b) Úpravu RM schválených pravidel pro přidělování bytů v objektu ZDRAPOSO tak, aby věk žadatelů o byt byl změněn ze 60+ na 18+.
c) Pozastavení platnosti usnesení RM č. 159/6RM/2019, jeho projednání v kontrolním výboru a znovupředložení ZM k vyjádření na příštím jednání ZM
d) Ukládá tajemníkovi MÚ zajistit zveřejnění článku s vysvětlením postoje demokratické opozice včetně videa Pirátů na radničním webu v nejbližším možném termínu.
- bohužel tento náš návrh byl stažen a bude projednáván na příštím jednání zastupitelstva.

Rada města změnila pořadí bodů tak, jak je zapsáno výše, tedy prvním bodem jednání byly změny jednacího řádu, které jsme navrhli. Především jsme měli zájem o možnost vytvářet zastupitelské kluby. Ty by měly mít určité dané pravomoci, aby mohly využívat aparát více jak stovky městských úředníků a zároveň lépe prezentovat svou práci. To nyní vnímáme jako výrazný handicap. Tento bod nebyl přijat a v následném bodě jsme návrh stáhli z důvodu, že byl předpoklad několikahodinové debaty bez zdárného výsledku.

Jako důležité vnímáme, že město podpoří petici senátorů "Peníze z emisních povolenek zpátky do regionů". Tato bude umístěna na recepci MÚ a MDK Sokolov.

Debata se rozvinula také v bodě č.5, kdy žádal MUDr. Abukaresh Ismail o přístrojové vybavení ve výši 852.850 Kč. Protože v rámci debaty a dotazů vyplynulo více věcí, které bude potřeba ještě dozjistit v komunikaci s panem doktorem a jedná se o vysokou částku, bylo odsouhlaseno odložení žádosti.

V bodě č. 7 jsme se zajímali především o výši dotace pro Pomoc v nouzi, o.p.s., protože tuto službu vnímáme jako důležitou a její omezení by mělo významné důsledky nejen pro cílovou skupinu, ale především pro obyvatele města. Původně jsme v kontrastu s další organizací Kotec, o.p.s., která dostane celou požadovanou částku, navrhovali ponížení o 100.000 Kč, tyto přesunout Pomoci v nouzi, po dodatečných informacích, že je finanční rezerva na dofinancování, byl tento návrh stažen a změněn pouze na navýšení dotace o 100.000 Kč. Tento nebyl těsnou většinou přijat.

Důležitým bodem byl č. 10, kde město jednalo s majitelem pozemku v Těšovicích s rozestavěnou stavbou, a na základě jednání byla předložena nabídka k odkoupení. Protože vnímáme, že město Sokolov nemá moc možností, kam se rozvíjet, zároveň hrozí, že další pozemek odkoupí nakonec při delším otálení nějaký spekulant, tak jsme byli rozhodně pro koupi tohoto pozemku.

Je dobře, že se také povedlo v bodě č.13 schválit nabídku odprodání pozemků, na kterých je rozestavěná stavba (Těšovice, vedle zastávky Těšovice), která původně měla fungovat jako myčka. Věříme, že díky přeprodeji bude tento pozemek využit.

Také město v bodě 15 využilo možnosti odkoupení pozemku (bývalá prodejna potravin mezi ulicí Sokolovská a Tescem). Ačkoliv město zatím nemá žádný záměr, v budoucnu se předpokládá v blízkosti výstavba bytového domu a díky vlastnictví města se může lépe s pozemkem nakládat.

Jsme rádi, že město využívá možností dotací, v bodě 17 se jedná o projekt revitalizace brownfieldu, díky němuž může místo starých nádražních dep vzniknout parkovací stání, které nebude zpoplatněno na základě podmínek dotačního programu.

Také díky schválení bodů 18.a 19. může pokračovat regenerace Vítězné, protože byly schváleny vysoutěžené firmy.

Posledními, ale neméně důležitými body bylo schválení darovací smlouvy. Jedná se o dar SUAS, a.s. ve výši 3 mil. Kč určený obyvatelům části města Šenvert, kteří jsou přímo zasaženi těžbou uhlí. Tento dar se rozhodla rada města se souhlasem zastupitelstva rozdělit tak, že každý obyvatel Šenvertu, který má nejméně od 1.1.2018 nepřetržité trvalé bydliště na tomto území, dostane 4.000Kč. O tyto peníze se ale musí občané přihlásit.

V bodech různé se p. Dvořák (RS) dotázal na nesrovnalost v dozorčích radách Sokolovské bytové a SOTES, kde by mělo být obsazeno pět míst, ale jsou zaplněny pouze čtyři, tak zda podle povolebního jednání je jedno místo určeno Pirátům a druhé čeká i bez příslibu na RS. Rada města díky tomu, že z těchto jednání nedělá zápisy, tak si nebyla vědoma takové informace, proto jsme jim nabídli náš zápis z jednání, který jsme psali. Přesto toto nebylo akceptováno a podle reakcí RM neočekáváme, že by nám tato možnost byla nabídnuta.

Přihlásil se také občan města jako zástupce společenství vlastníků 2 domů ve městě s prosbou o součinnost s řešením tíživé parkovací situace u domů. Byla dohodnuta následná schůzka s radním Kubisem a velitelem MP, aby se situací mohli zabývat a začít ji co nejlépe řešit.

Radním Vlčkem bylo připomenuto vítězství našeho občana a žáka jeho školy na mistrovství světa ve vzpírání. Společně s jeho kolegou dosáhli skvělých výsledků.

Uživatelský avatar
Tereza.Flakova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 43
Registrován: 28 srp 2017, 22:45
Profese: Dluhový poradce
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 36 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Sokolov

Příspěvek od Tereza.Flakova »

5. zasedání zastupitelstva města Sokolov - 16.5.2019

Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Valná hromada společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o.
3. Poskytnutí dotace v režimu de minimis
4. Darovací smlouva - nepotřebný majetek
5. Majetkové záležitosti - souhlas s převodem vlastnického práva - ul. Šlikova
6. Majetkové záležitosti - pozemky od ČD - ul. Nádražní
8. Majetkové záležitosti - dohoda před uzavřením kupní smlouvy - Nádražní
9. Majetkové záležitosti - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu - ul. Karla Hynka Máchy
11. Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - sídliště Vítězná v Sokolově - 4. etapa - Okolí DPS a parkoviště v ul. Atletická (2.část) - schválení
12. Zápis z jednání finančního výboru - č. 3/2019 ze dne 29.4.2019
13. Účetní závěrka města Sokolov za rok 2018
14. Zápis o výsledku řádně provedené inventarizace za rok 2018
15. Závěrečný účet města Sokolov za rok 2018
16. Participativní rozpočet - Participace občanů na plánování rozpočtu 2019 - 2020
17. Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO190003
18. Změna ve vytváření pravidel pro pronájem nájemních prostor
19. Různé

Na tomto jednání byla na většině bodů shoda, prakticky od bodu 1 až do bodu 15 neproběhla nijak zásadní diskuse nad tématy a hlasování probíhalo ve většinovém souladu.

Důležitým bodem byl č. 2, ve kterém se jednalo o delegování zástupce na jednání s Veolia Central & Eastern Europe S.A. V tomto se jedná především o umožnění jednání o odkupu vodárny zpět městu a vnímáme to jako pozitivní změnu.

Co jsme naopak podpořit nemohli, byla žádost lékaře o dotaci ve výši 852.850 Kč na nákup plicního vybavení. O tom se jednalo ve třetím bodě. Dali jsme ve svém rozhodování jak na uvedené informace v důvodové zprávě, tak na informace přímo od zastupitele lékaře p. Vaňka.

Pod body s majetkovými záležitostmi se jednalo především o rozšíření vlastnického práva nejen na kupujícího, ale i jeho partnera. Dále neschválení odkupu části pozemku od Českých drah, a.s. z důvodů nevýhodnosti celé akce, kterou vnímáme úplně stejně jako rada města.

V bodě č. 11 jsme schválili, abychom podali projekt na další etapu regenerace sídliště Vítězná. Pokud tato vyjde, bude další změna k lepšímu a kvalitnějšímu životu na tomto sídlišti.

Velká diskuse se rozvinula až v bodě č. 16, kde rada města předložila návrh na participativní rozpočet. S jeho zpracováním jsme rozhodně nemohli souhlasit. Podle předloženého návrhu by první etapou celého projektu bylo rovnou podávání přihlášek. Ve chvíli, kdy veřejnost není informována a připravena na to, jak se s participativním rozpočtem pracuje, není možné rovnou sbírat projekty. Nebyla vytvořena žádná skupina, která by tuto přípravu měla na starosti, žádný koordinátor, který by měl vše “pod palcem”, žádná ucelená koncepce a především o vítězných projektech rozhodne následně zastupitelstvo, nikoliv veřejnost. Tímto jsou popřeny základní principy participativního rozpočtu. Tento bod se nám podařilo odložit s tím, že jsme nabídli své znalosti a dále s úřadem budeme jednat o zlepšení celého tohoto projektu.

Posledním nahlášeným bodem byl náš návrh na změnu ve vytváření pravidel pro pronájem bytů. Především z důvodu, aby se změnili podmínky pro pronájem bytů v budově “Zdraposo”. Nelíbí se nám, že u bytů, které byly slibované jako byty pro co největší skupinu obyvatel, jsou podle schválených podmínek pouze pro starší 60 let. Ačkoliv jsme se snažili vysvětlit naše argumenty, debata byla dlouhá a následně byl bod odložen a bude projednán na následujícím jednání zastupitelstva, které se uskuteční v červnu 2019.

V bodech různé jsme projednali stížnost části obyvatel Šenvertu, kteří nebyli zařazení do skupiny těch, kterým je vyplácena finanční podpora od Sokolovské uhelné, a.s. Na základě této stížnosti jsme navrhli, aby byli dodatečně zařazeni s tím, že v těchto financích je také rezerva, která měla být použita na výstavbu dětského hřiště v oblasti Šenvertu. Návrh byl odložen s tím, že se připraví tak, aby v něm byly všechny údaje a bude se o tomto následně hlasovat.

Nakonec jsme vznesli dotaz, kdy budeme projednávat prominutí příslušenství v rámci žádosti paní, která se projednávala již na zastupitelstvu dne 7.2.2019 a byla stažena do následujícího zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že již uběhly 3 měsíce a během nichž 2 zastupitelstva, bylo by dobré tento bod projednat. Rada města se tímto bude zabývat.

Uživatelský avatar
Tereza.Flakova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 43
Registrován: 28 srp 2017, 22:45
Profese: Dluhový poradce
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 36 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Sokolov

Příspěvek od Tereza.Flakova »

6. Jednání zastupitelstva města Sokolov ze dne 27.6.2019

1. Kontrola plnění úkolů
2. Jmenování zástupců města Sokolov
3. Delegování zástupce města Sokolova na valné hromadě spolku Živý kraj - Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.
4. Plán práce na II. Pololetí roku 2019
5. Změna pravidel poskytování podpory za účelem kompenzace dopadů těžby
6. Úprava pravidel pro přidělování bytů
7. Zapojení občanů do projektu Můj nápad pro Sokolov
8. Poskytnutí dotace v režimu de minimis pro MTB KV, z.s.
9. Poskytnutí dotace v režimu de minimis pro CITY TRIATHLON Karlovy Vary, z.s.
10. Žádost HC Baník Sokolov, s.r.o. o poskytnutí dotace
11. Zápis z jednání finančního výboru – č. 4/2019 ze dne 10.6.2019
12. Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 – č. RO190004
13. Zpráva z kontroly hospodaření s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu města záchytnému zařízení pro zvířata na rok 2018
14. Prominutí příslušenství u pohledávek za užívání bytu
15. Majetkové záležitosti – prodej pozemků – zahrádky Bohemie
16. Majetkové záležitosti – prodej části pozemku – ul. Stará Ovčárna
17. Majetkové záležitosti – prodej pozemku – ul. Mičurinova
18. Majetkové záležitosti – směna pozemků – ul. Škroupova
19. Majetkové záležitosti – uzavření kupní smlouvy – ul. Nádražní
20. Majetkové záležitosti – změna kupní smlouvy – ul. K.H. Borovského
21. Odkoupení pozemku p. č. 4021/20, jehož součástí je stavba bez pč/če (garáž), v k.ú. Sokolov
22. Zpráva o činnosti Městské policie Sokolov
23. Plánování sociálních služeb ve městě Sokolov

I na posledním jednání zastupitelstva před prázdninami se objevila témata, která by neměla být opomenuta.
Prvním z nich byl bod č. 5, ve kterém jsem již na minulém zasedání zastupitelstva navrhla, aby byla možnost změnit pravidla poskytnutí podpory za účelem kompenzace těžby. Důvodem byla žádost několika obyvatel, kteří do této podpory nespadali a cítili se být od této možnosti odtrženi. Vzhledem k tomu, že v rámci přerozdělovaných peněz zbyla rezerva, kterou mělo být pokryta výstavba dětského hřiště, navrhli jsme ji využít na rozšíření i pro tyto obyvatele. O tomto našem návrhu se hlasovalo, přičemž většina hlasů bohužel žadatelům nevyhověla.

Ihned poté následoval náš bod, a to č. 6, kdy jsme žádali o změnu pravidel pro přidělování bytů. Naším cílem bylo především zabránit omezujícím pravidlům přidělování v nově vybudovaných bytech v bývalé budově ZDRAPOSO. I přes naše připomínky, kdy jsme se snažili vysvětlit důvody a náš pohled na celou situaci, nebyla změna podpořena a platí původní znění. Tedy byty, které jsou nové a budou přidělovány obálkovou metodou mohou žádat jen osoby starší 60 let. Ani argument, že mladší lidé mohou využít bytů se širšími dveřmi a výtahem, například zdravotně postižení mladšího věku, neobstál.

Na přípravě bodu č. 7 – Zapojení občanů do projektu Můj nápad pro Sokolov, jsem se podílela společně s pracovnicemi odboru financí a školství. Ačkoliv jsme se všichni snažili projekt co nejvíce přiblížit kritériím participativního rozpočtu a hledali skutečně kompromisy, aby měl projekt šanci na úspěch ve formě, jaká by vyhovovala všem stranám, tak následně byl okleštěn do podoby, která není participativním rozpočtem. Samozřejmě vítáme změny, které se povedlo prosadit, tedy větší zapojení občanů, ale stále nejsme stoprocentně spokojení. Nápad jsem podpořila alespoň v této podobě, aby bylo možno využít návrhů obyvatel, které tento projekt zaujme. Nicméně vítám, že jsme se shodli i s vedoucí odboru financí a školství, že do budoucna bude dobré využít podpory organizace, která má již s Participativním rozpočtováním zkušenosti, abychom se vyhnuli případným chybám. Co naopak stále nechápu, že někteří zastupitelé dodnes i přes veškerá vysvětlení principů, dokonce i citací definice participativního rozpočtu nepochopili, že hlasování obyvatel o vítězných projektech je jedním z hlavních principů tohoto rozpočtování.

Posledním kontroverzním tématem byl bod č. 14 - Prominutí příslušenství u pohledávek za užívání bytu. I my se samozřejmě domníváme, že dluhy se mají platit, ale zároveň si myslíme, že by jejich sankce měly být přiměřené tomu, aby se dluhy nestaly nesplatitelnými a nedostávali lidi do kolotoče dalšího zadlužování. Při dluhu 40.000 Kč za nájemné se nám zdá nepřiměřené až nemorální, aby se příslušenství, tedy pouze sankce a úroky, vyšplhalo přes 500.000 Kč. Upozorňuji, že tato částka je bez nákladů (např. advokáta, soudu, exekutora), ty se počítají zvlášť. Proto jsme usilovali o to, aby toto příslušenství bylo prominuto. Prozatím jsem ráda, že se jednání odložilo a je možnost, aby paní ještě svou žádost doplnila a měla tím vyšší šanci uspět, byť jen s částečným odpuštěním.

V ostatních bodech jsme jako zastupitelé byli vcelku konzistentní, pouze jsme se informovali na podrobnosti. V bodě různé bylo vedením města vysvětleno jednání o možné spolupráci s Karlovarským krajem na výstavbě a následném financování domu pro seniory, který město Sokolov začne stavět.

Dále zastupitelům byla předána žádost obyvatel části sídliště Vítězná o změnu umístění kontejnerů s vysvětlením, že v tomto již vedení města koná a pro kontejnery se bude hledat jiný, vhodnější prostor.

V rámci dotazů veřejnosti občan města vystoupil s poděkováním za možnost zúčastnit se společné cesty na slavnosti partnerského města Schwandorf, dále měl několik připomínek, které se týkali organizace akcí města. Především dodržování časového harmonogramu při větších akcích. Zároveň rozvířil debatu ohledně vyjádření zpěváka Marka Ztraceného.

Uživatelský avatar
Tereza.Flakova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 43
Registrován: 28 srp 2017, 22:45
Profese: Dluhový poradce
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 36 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Sokolov

Příspěvek od Tereza.Flakova »

7. Jednání zastupitelstva města Sokolov ze dne 19.9.2019

1. Kontrola plnění úkolů
2. Volba přísedících u Okresního soudu v Sokolově
3. Žádost o individuální dotaci - Žádost o mimořádné navýšení financování celoroční činnosti dětí a mládeže Fotbalového klubu Baník Sokolov, z.s.
4. Žádost o individuální dotaci - Žádost o mimořádné navýšení financování celoroční činnosti dětí a mládeže HC Baník Sokolov, z.s.
5. Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu města Sokolov
6. Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolova
7. Bytové záležitosti - prodej bytové jednotky Vrchlického 96/1 a bytové jednotky Vrchlického 96/5
8. Úplatné nabytí bytové jednotky č. 1600/8 v ul. U Divadla v Sokolově
9. Majetkové záležitosti - uzavření smlouvy budoucí - ul. Nádražní
10. Majetkové záležitosti - změna kupní smlouvy - zahrádka Bohemie
11. Majetkové záležitosti - zrušení usnesení - Euroferm
12. Majetkové záležitosti - zrušení usnesení - ul. Učitelská
13. Úplatné nabytí pozemků p.č. 4021/191 a p.č.. 4021/94, jejichž součástí jsou staby bez pč/če (garáže), v k. ú. Sokolov
14. Úplatné nabytí pozemků p.č. 306, jehož součástí je stavba Sokolov č.p. 1373, a pozemku p.č. 307, jehož součástí je stavba Sokolov č.p. 1374, pozemku p.č. 2250, jehož součástí je stavba Sokolov č.p. 1419, pozemku p.č. 2227, jehož součástí je stavba Sokolov, č.p. 1382 a pozemku p.č. 2228, jehož součástí je stavba Sokolov č.p. 1381, vše v k. ú a obci Sokolov
15. Zápis z jednání finančního výboru - č. 5/2019 ze dne 2.9.2019
16. Zajištění reklamních a propagačních služeb - výsledky VZ
17. Informace o schválených rozpočtových opatřeních Radou města Sokolova - č. RO190005 a RO190007
18. Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO190006
19. Mikroregion Sokolov - východ - členský příspěvek, závěrečný účet, zápis
20. Žádost o vrácení zaplaceného dluhu

Na prvním zastupitelstvu po prázdninách bylo několik bodů, které vyvolaly debatu. Prvními z nich byli body č. 3 a 4, tedy Žádost o mimořádné navýšení financování celoroční činnosti dětí a mládeže Fotbalového a Hokejového klubu. Vzhledem k výši jsme podpořili protinávrh poloviny požadované částky, tedy 500.000 pro každý z klubů. Tento ale neprošel a tedy zastupitelstvo schválilo pro kluby částku navýšení o 1.000.000 Kč.

Dále jsme byli seznámeni s průzkumem pocitu bezpečí ve městě. Průzkum bereme jako důležitý dokument.

Naší podporu rozhodně měl bod č. 8 záměr odkoupení bytu v ulici U divadla z důvodu zamezení dalšího obchodu s chudobou. Vítáme aktivitu města konečně bojovat aktivně odkupem možných bytů. Vnímáme to jako hlavní nástroj, jak získat vliv nad problematikou obchodování s chudobou.

Mrzí nás, že jsme museli bodem č. 11 zrušit usnesení o odkoupení pozemku od firmy Euroferm, z důvodu, že firma dostala výhodnější nabídku. Město tím ztratilo možnost mít další prostor, kam se případně rozrůstat.

Máme radost z posledního bodu jednání, kdy konečně město došlo k pochopení a i přes dřívější argumenty, proč neodpustit příslušenství k dluhu, které přesahovalo více jak desetinásobek dlužné částky, nyní hlasovali zastupitelé pro částečné odpuštění. Jsme rádi, že jsme jednání nevzdali a tím jsme mohli dosáhnout pomoci.

V bodě různé jsem měla dotaz na další změnu v projektu nově zrekonstruovaných bytů v Gagarinově ulici. Ze zápisu rady a následného dotazu jsme zjistili, že jediný byt v domě, který byl celou dobu prezentován jako byt pro ZTP/P, z tohoto se stává obyčejný byt, na který bude vyhlášeno výběrové řízení se stejnými podmínkami jako na všechny ostatní byty. Náš dotaz vnímáme jako oprávněný vzhledem k tomu, jak kontroverzní v celé časové ose rekonstrukce domu je. Nerozumíme, že jsou představitelé města rozhořčeni tím, že se zajímáme a přijde nám to minimálně zvláštní. Obzvláště potom, co jsme se dozvěděli, že byt byl určený pro konkrétního pána na invalidním vozíku, který ho nakonec odmítl mimo jiné i z důvodu, že ne všechny úpravy v bytě jsou bezbariérové.

Uživatelský avatar
Tereza.Flakova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 43
Registrován: 28 srp 2017, 22:45
Profese: Dluhový poradce
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 36 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Sokolov

Příspěvek od Tereza.Flakova »

8. jednání zastupitelstva ze dne 5.12.2019

1. Kontrola plnění úkolů
2 Plán práce RM a ZM na I. pololetí 2020
3. Valná hromada společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
4. Valná hromada Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska
5. Jmenování zástupce města Sokolov
6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8. Obecně závazná vyhláška o evidenci označených psů a jejich chovatelů
9. Benefiční koncert Hudby hradní stráže a Policie ČR - předání vybrané finanční částky
10. Zpráva z provedené kontroly využití vozového parku v roce 2018 na Městském úřadě Sokolov
11. Plán práce kontrolního výboru na rok 2020
12. Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb
13. Bytové záležitosti - odpis pohledávek za užívání bytů v jednotlivých případech vyšší než 20.000 Kč
14. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4021/21, 4021/58, 4021/105, 4021/113, 4021/189, jejichž součástí jsou stavby bez pč/če (garáže), v k. ú. Sokolov
15. Majetkové záležitosti - prodej pozemku - ul. Prokopova
16. Majetkové záležitosti - převod pozemku - ul. Prokopova
17. Majetkové záležitosti - prodej pozemků - zahrádky Bohemie
18. Majetkové záležitosti - právo stavby - ul. Heyrovského
19. Majetkové záležitosti - souhlas se zatížením - ul. Šlikova
20. Majetkové záležitosti - dohoda o zrušení kupní smlouvy - ul. Vítězná
21. Majetkové záležitosti - neschválené záměry prodejů pozemků v roce 2019
22. ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2.NP a půdní vestaba - žádost o prominutí penále
23. Demolice objektů č.p. 1419, ul. Hornická, p.p.č. 2250, k.ú. Sokolov - schválení podání žádosti o dotaci a Projektu následného využití revitalizovaného území
24. Demolice objektů č.p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p.p.č. 2227 a 2228, k.ú. Sokolov - schválení podání žádosti o dotaci a Projektu následného využití revitalizovaného území
25. Demolice objektů na p.p.č. 306, 307, 2227, 2228 a 2250, vše v k.ú. Sokolov, SO01 - Demolice objektů č.p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p.p.č. 306 a 307, k.ú. Sokolov - schválení podání žádosti o dotaci a Projektu následného využití revitalizovaného území
26. Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově - Schválení podání žádosti o dotaci a schválení zabezpečení vlastních zdrojů financování
27. Plocha pro parkovací stání, ulice Nádražní, Sokolov - schválení obsahu Projektu regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci - STAŽENO Z PROGRAMU
28. Koncepční řešení situace v příspěvkové organizaci Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650
29. Návrh úpravy vnitřního předpisu - Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Sokolova a dalším osobám (VS 10.11)
30. Zápis z jednání finančního výboru - č. 6/2019 ze dne 18.11.2019
31. Informace o schváleném rozpočtovém opatření Radou města Sokolova - č. RO190008
32. Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO190009 a č. RO190010
33. Rozpočet města Sokolov na rok 2020
34. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny
35. Různé

Ačkoliv na programu bylo bodů více než dost, tak se jednalo především o témata, která byla jasná a byla všeobecná shoda na jejich odsouhlasení. Za zmínku stojí body č. 6 až 8 - nové vyhlášky o poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostoru a evidenci označených psů. Nicméně se v těchto případech jednalo zejména o technické změny, které byly nutné s ohledem na novelou zákona, cena se nijak nenavyšuje. V bodě č. 7 se poplatky měnily nad rámec novely tak, aby došlo ke sjednocení jednotlivých sazeb.

Bodem č. 12 jsme změnily Program pro poskytování dotací na podporu sociálních služeb. Nově budou moci o dotace žádat ty služby, které jsou registrované a zároveň jsou v síti sociálních služeb Karlovarského kraje. Reálně se ovšem nic nemění, protože, jak zaznělo na samotném jednání, všechny aktuální služby toto kritérium splňují.

Za zmínku stojí body č. 23, 24 a 25, které se týkají předfinancování demolice budov koupených od SUAS, a.s. Na tyto demolice bude město žádat o dotace, které, pokud vyjdou, pokryjí maximálně 50 % výdajů. Město se rozhodlo po předchozích zkušenostech žádat o každou demolici zvlášť, a to z důvodu vyšší šance alespoň částečné úspěšnosti.

V bodě č. 26 zastupitelstvo schválilo podání nové žádosti o dotaci do programu MPSV na novostavbu pobytového zařízení pro seniory, která by mohla pomoci alespoň částečně zafinancovat výstavbu této budovy.

Výraznější debata byla v bodě č. 28, ve kterém jsme rozhodovali, zda sloučíme MŠ Alšova s MŠ Marie Majerové, a to z důvodu, že ve výběrovém řízení nebyl nový ředitel do MŠ Marie Majerové vybrán. Po jednání s ředitelkou MŠ Alšova byl vedením města navrženo sloučení.

V debatě, ve které zazněla různá pro a proti, zároveň vystoupila jedna ze stávajících učitelek MŠ Marie Majerové se zájmem zúčastnit se nového výběrového řízení. Zastupitelstvo, včetně nás, se nakonec vyjádřilo, že sloučení dvou MŠ není koncepčním řešením a tak nebylo přijato žádné usnesení. Vedení následně oznámilo, že bude vyhlášeno nové výběrové řízení.

Významným bodem zastupitelstva bylo schválení rozpočtu. Díky proběhlému pracovnímu semináři a věcným dotazům a odpovědím byl tento dokument přijat. Pro přijetí jsme byli i my.

Kontroverzním bodem se stal návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostce a místostarostům ve výši jednonásobku měsíčního platu, ve kterém jsme se vyjádřili negativně a navrhli, aby tato částka byla rozpočítána mezi odměny zaměstnancům úřadu. Tento protinávrh nemohl být zařazen z důvodu, že se podle vedení města částka nedá přesunout na nic jiného.
Důvodem, proč jsme jako Piráti byli proti této odměně je fakt, že práci, která byla uvedena, považujeme za standardní náplň práce politika.

Rychlá odpověď

   
Odpovědět

Zpět na „Zastupitelstvo - Sokolov“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Agent DZ a 0 hostů