Programové prohlášení plzeňské koalice

Moderátoři: Vedouci organu, asistent strany, Odbor - personalni

Uživatelský avatar
Pavel.Bosak
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 111
Registrován: 08 bře 2018, 11:30
Profese: grafik
Dal poděkování: 36 poděkování
Dostal poděkování: 191 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Programové prohlášení plzeňské koalice

Příspěvek od Pavel.Bosak » 09 dub 2019, 11:29

Žádám expertní týmy o pomoc. Koalice na plzeňském magistrátu se zpožděním představila programové prohlášení. Chceme se k němu konstruktivně a informovaně postavit. Rád bych znal názory a případné poznámky členů KET - kde podpořit, kde odporovat a co vypadá nerealisticky. Zde je několik sekcí z prohlášení, které s investicemi souvisí:

Bytová politika
• Budeme pokračovat v novém systému uzavírání nájemních smluv k městským bytům, kdy největší šanci při získání městského bytu mají žadatelé, kteří nemají vůči městu Plzeň dluhy, pracují, mají vztah k městu Plzni a ocitli se bez vlastního zavinění v bytové nouzi.
• Vytvoříme registr žadatelů o byt pro cílové skupiny uvedené v Koncepci sociálního a dostupného bydlení 2019–2022. Zájemci o dostupné a sociální bydlení nebudou moci bez registrace požádat o zveřejněný byt. Cílem registru je mapovat zájemce o bydlení a jejich požadavky, zjednodušit hodnocení zájemců. Všechny aktuálně volné byty budou zveřejněny na realitním portálu s přesným označením, pro jakou cílovou skupinu jsou nabízeny.
• Zřídíme jednotné místo pro oblast bydlení, kam se budou moci občané města Plzně obracet o pomoc či radu při řešení bytové situace. Na kontaktním místě budou k dispozici jak zaměstnanci Odboru bytového Magistrátu města Plzně, tak i sociální pracovníci Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně z oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení.
• V rámci bytové politiky budeme podporovat skupiny osob, jako jsou zejména senioři, zdravotně či tělesně postižení, oběti domácího násilí nebo osoby přicházející z dětských domovů či pěstounské péče. Podpoříme matky samoživitelky i začínající mladé rodiny.
• V lokalitě Zátiší budeme pokračovat v projektu revitalizace tohoto území a vybudujeme cca 190 dostupných bytů pro seniory, mladé rodiny a osoby se zdravotním postižením.
• Vytipujeme vhodné lokality a zadáme projektovou přípravu na výstavbu bytových domů s nájemními byty pro seniory a pro mladé rodiny.
• V objektu sady Pětatřicátníků 27 (tzv. Komenda) vybudujeme důstojné zázemí pro neziskové organizace, které poskytují sociální služby nebo volnočasové aktivity  osobám se zdravotním postižením a dětem.
• V zařízení pro seniory na adrese Prostřední 48 vybudujeme 20 bytových jednotek, opravíme fasádu a okna a vytvoříme zázemí pro aktivity seniorů.
• Udržíme a budeme rozvíjet bydlení s podporou sociálního pracovníka, zejména pro lidi se zdravotním postižením, mladé lidi opouštějící ústavní výchovu a osoby dlouhodobě se nacházející v bytové nouzi, které mají pozitivní motivaci změnit svůj život.
• Budeme pokračovat v pomoci klíčovým organizacím pro zajištění služeb občanů města Plzně, jako jsou např. Fakultní nemocnice Plzeň nebo Plzeňské městské dopravní podniky, tím, že pro stabilizaci či nábor nových pracovníků budeme těmto organizacím nabízet městské nájemní byty.
• Podpoříme vznik zařízení pro lidi bez domova se speciálním režimem, jehož cílem bude pomoci jim získat zpět pracovní návyky a umožnit jim návrat k běžnému životu ve společnosti.
• Městskou ubytovnu na adrese Plachého 52 budeme koncipovat jako zařízení pro osoby bez přístřeší, které mají sníženou soběstačnost a zhoršený nebo nepříznivý zdravotní stav a osoby, které vyžadují pomoc a podporu při zvládání běžného života.
• Budeme pokračovat ve zklidnění lokality Plac a po úspěšné revitalizaci Plachého ulice budeme pokračovat i Korandovou ulicí včetně revitalizace vnitrobloku.
• Navýšíme počet bezbariérových bytů a budeme podporovat rozvoj bydlení pro osoby s duševním onemocněním zejména v kontextu filozofie Bydlení především.
• Při výstavbě a rekonstrukci městských bytů budeme usilovat o co největší podporu ze státních i evropských dotačních titulů. Pokud chce stát preferovat nájemní bydlení, měl by obce podpořit.

Urbanismus a veřejný prostor
• Budeme klást důraz na kvalitní architekturu a veřejný prostor. Zřídíme v rámci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně ateliéry veřejného prostoru a urbanismu. Budeme usilovat, aby Útvar koncepce a rozvoje města Plzně byl zajímavou pracovní příležitostí pro začínající i zkušené architekty a urbanisty. Posílíme pozici Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně ve vztahu k odborům Magistrátu města Plzně, ostatním příspěvkovým organizacím města Plzně, městským obvodům a městským společnostem.
• Na významnější městské investice do budov a veřejných prostor budeme vždy vyhlašovat architektonické soutěže.
• Centrum Plzně není jen náměstí Republiky. Proto se zaměříme na širší centrum Plzně. Jasně definujeme pojem Plzeň – centrální oblast. Pro tuto oblast následně zpracujeme podmínky pro umístění reklamy, městský mobiliář, označování provozoven a pojmenování ulic, a to tak, aby prvky v této oblasti působily jednotně (velikost reklamy) a byly provedeny z kvalitních materiálů (např. smaltové označení ulic).
• Ujasníme koncepci veřejných prostor v centru. Veřejné prostory by neměly být primárně parkovišti, ale pobytovými plochami, parky a hřišti. Při tvorbě veřejných prostor proto bude existovat jasná proporce mezi automobilovou a ostatními typy dopravy. Zajistíme také, aby ve veřejném prostoru byl dostatek zeleně a zlepšovaly se klimatické podmínky ve městě.
• Zpracujeme projekt revitalizace nábřeží řeky Radbuzy v úseku od muzea k areálu DEPO2015, stejně tak jako projekt revitalizace Husovy třídy.
• Podpoříme revitalizaci Selské návsi v Černicích.
• Pro lokalitu současného parkoviště v sadech Pětatřicátníků přijmeme územní studii, která bude zahrnovat hmotovou i funkční regulaci území.
• Provedeme revizi limitů a podmínek města vzhledem k navrhování staveb a seskupíme je do jediného dokumentu. Tím vytvoříme přehledný dokument pro všechny zúčastněné a umožníme i snazší kontrolu jejich dodržování.
• Na základě zpracované architektonické studie připravíme rekonstrukci náměstí Milady Horákové.
• Významně upravíme prostor kolem Šumavské ulice s ohledem na velký pohyb chodců. Šumavskou ulici pro individuální automobilovou dopravu uzavřeme.
• Zrealizujeme soutěž na úpravu náměstí Republiky s cílem jeho celkového zklidnění, včetně změny režimu dopravy v celém historickém jádru s cílem zamezit tranzitu tímto územím. S veřejností i dotčenými orgány zahájíme diskusi o zeleni na náměstí Republiky.
• Chceme Borskou přehradu jako místo, kam se vrátí rekreační využití. Zpracujeme studii, která prověří možnosti vyčištění přehrady, nebo alespoň její části.
• V centrální části Plzně postavíme nová dětská hřiště, a to zejména v lokalitě Městské plovárny nebo za Obchodním centrem Plzeň Plaza.
• Podpoříme další rozvoj Zoologické a botanické zahrady města Plzně z evropských nebo národních dotačních titulů.

Parkování a doprava
• V návaznosti na platný Generel dopravy v klidu zavedeme nový parkovací systém, který umožní občanům parkovat v blízkosti jejich bydliště. Systém bude založený na smíšených rezidenčních zónách, kde parkování bude umožněno jak rezidentům, tak v přesně vymezený čas i návštěvníkům těchto zón. K podstatnému rozšíření parkovacích zón dojde zejména na území Městského obvodu Plzeň 2-Slovany a Městského obvodu Plzeň 3.
• Rezidenční parkovací karty budou zpoplatněny a vydávány bez ohledu na vlastnictví vozu (soukromé i firemní). Podmínkou získání rezidenční parkovací karty bude trvalé bydliště v dané rezidenční zóně. Parkovné ve smíšených rezidenčních zónách bude moci být hrazeno platební kartou nebo hotovostí přes parkovací automat nebo přes mobilní aplikaci. Zároveň prosadíme, aby cena rezidenční parkovací karty za případné druhé vozidlo byla vyšší než za první, cena za třetí vozidlo vyšší než za druhé apod.
• Parkování bude kontrolováno nově i formou skenování registrační značky.
• Budeme aktivně vyhledávat možnosti rozšíření parkovacích ploch a postupovat v souladu s generelem parkování.
• Ve spolupráci s Plzeňským krajem podpoříme rekonstrukci Červenohrádecké ulice a budeme usilovat o majetkoprávní vypořádání pozemků umožňujících realizaci dalších etap rekonstrukce.
• V okolí autobusového terminálu Hlavní nádraží zřídíme informační centrum.
• Na okrajích města postavíme nová záchytná parkoviště P+R s přímou vazbou na MHD.
• V obydlených částech města postavíme nové parkovací domy, a to u bazénu na Slovanech, u OC Luna na Borech a u OC Atom na Lochotíně.
• Zahájíme jednání s vlastníkem hřiště v areálu TJ Sokol Plzeň V. v Klášterní ulici na Slovanech s cílem projektové i majetkoprávní přípravy zapuštěného parkovacího objektu s hřištěm na střeše, který bude sloužit jak parkování, tak Masarykově ZŠ Plzeň a veřejnosti.
• Budeme diskutovat o konkrétních projektech rozvoje elektromobility ve městě (např. napájení, elektromobilita PMDP, Magistrátu města Plzně apod.). Budeme pokračovat ve zvyšování bezbariérovosti v městské hromadné dopravě.
• Zavedeme parkování pro elektromobily zdarma.
• Výstavbou cyklostezek a další příslušné infrastruktury umožníme posílení významu cyklodopravy ve městě.
• Společně s Plzeňským krajem zahájíme a v průběhu volebního období dokončíme stavbu západní části městského okruhu. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) pak dokončíme i část východního okruhu, který propojí Studentskou a Jateční ulici.
• Za jednu z hlavních priorit státních investic do silniční infrastruktury na území města budeme považovat východní okruh v úseku Studentská – Jasmínová (přeložka I/20) a budeme takto i vůči ŘSD vystupovat.
• Ve spolupráci s ŘSD proto významně urychlíme projektovou přípravu východního obchvatu města (I/20 ve směru Jateční – Jasmínová), a to včetně vyvolaných investic města. Naším cílem také je, aby stavba měla co nejmenší negativní dopad na život obyvatel bydlících v její bezprostřední blízkosti (například formou zastřešení problémových úseků, zlepšení atraktivity navržených pěších propojení v oblasti Slovan apod.) i snaha o co největší zmírnění bariérového charakteru stavby. Prověříme možnost úrovňového křížení I/20 s Rokycanskou.
• Po zprovoznění hlavních úseků městského okruhu zrušíme tranzitní charakter ulic, které nyní vedou obytnými oblastmi (např. Perlová, U Světovaru, Petřínská, Revoluční atd.). Zároveň budeme mít k dispozici plán okamžitého omezení kapacity hlavních stávajících průtahových komunikací (Klatovská, Slovanská, Koterovská atd.).
• Klatovská třída musí znovu získat městský ráz, a proto prosadíme její zklidnění. K tomu přispěje mimo jiné i výstavba nového propojení mezi Sukovou a Borskou ulicí. Budeme ale usilovat o to, aby tato stavba neměla charakter čtyřpruhového dálničního přivaděče.
• Budeme průběžně odstraňovat různé typy omezení mobility ve městě, především jde o hladké a nezablokované nájezdy na chodníky, snadno dostupná parkovací místa pro invalidy, zajištění plynulého průjezdu městem při dodržení předepsané rychlosti a podobně.
• Dopravní omezení při opravách a rekonstrukcích budeme vždy komplexně prověřovat, a to zejména s ohledem na posouzení dopadů dočasného přesměrování dopravy.
• Budeme pokračovat ve zklidňování centra města. Střední část Americké třídy a Wilsonův most budou pro individuální automobilovou dopravu zcela uzavřeny.
• V lokalitě U Jána připravíme a vybudujeme nové přechody pro chodce.
• Komplexně prověříme současné návaznosti veřejné kapacitní dopravy na významné cíle, a to včetně konkrétních návrhů na zlepšení stávajícího stavu (návaznost MHD na příměstskou autobusovou a vlakovou dopravu nevyjímaje). Vyřešíme problém s návazností hlavního nádraží na veřejnou dopravu, a to včetně prověření návratu tramvají do revitalizované Nádražní ulice.
• Budeme usilovat o doplnění chybějících přechodů na Koterovské, Slovanské, Mikulášské a lávky na Rokycanské.
• Oprášíme projekt pěší lávky z centra na Roudnou.
• Při pořizování nových vozů MHD budeme dbát na to, aby byly vždy vybaveny klimatizací.
• Budeme podporovat sdílené služby typu carsharing, bikesharing a sdílení koloběžek.

Životní prostředí
• Budeme podporovat zadržování vody v krajině. Proto budeme prosazovat zelené střechy a fasády, zejména pak u rekonstrukcí nebo staveb městských budov. Vydáme také důrazný a jednoznačný pokyn všem městským institucím, které mají s tématem co do činění, aby se tímto konceptem bezodkladně a důsledně řídily.
• Zvážíme podporu i pro soukromé investice, např. formou grantu, z něhož by město na zelenomodrou infrastrukturu přispívalo.
• Budeme se více soustředit i na problematiku kvality ovzduší, hospodaření s vodou obecně i na údržbu a rozvoj městské zeleně, a to především v kontextu aktuálních klimatických změn a vysokých letních teplot. Naší prioritou je i snižování negativních dopadů světelného znečištění.
• I nadále se budeme věnovat náplavkám a rozšiřování využití oblastí kolem plzeňských řek. Budeme budovat nové sítě Greenways (sportovně-rekreačních tras v nivách). Budeme řešit lokalitu bývalé městské plovárny u Radbuzy.
• Vybudujeme kanalizaci a veřejný vodovod v těch částech města, kde dosud chybí. Proto v příštích čtyřech letech postavíme kanalizaci ve Lhotě, Koterově a ve Starých Lobzích. Zahájíme stavbu veřejného vodovodu a kanalizace na Výsluní a posílíme vodovod v Liticích.
• Budeme pokračovat v obnově a budování městských parků, a to Lochotínského parku, Parku U Ježíška, parku ve Slovanském údolí a parku v lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza.
• Budeme usilovat o získání Papírenského parku do majetku města, případně o uzavření takového majetkoprávního vztahu s jeho vlastníkem, aby se tento park stal oblíbeným místem rekreace a nebyl dále ostudou města.
• Připravíme k realizaci centrální park na Roudné jako rekreační plochu pro obyvatele centra města i celé Plzně.
• Budeme řešit problém s nedostatkem vody v Boleveckých rybnících.
• S využitím některého z dotačních titulů zrealizujeme výměnu stávajícího systému vytápění objektů v areálu Útulku pro opuštěná zvířata na Borských polích.
• Zřídíme pilotní projekt tzv. psí zóny, v níž se budou moci psi volně pohybovat.

Sport a volný čas
• Provedeme rekonstrukci šaten ve fotbalovém areálu v Luční ulici pro sportující mládež.
• Budeme se prostřednictvím dotačních titulů podílet na podpoře plzeňského sportu a na rekonstrukci areálů sportovních spolků na území města.
• Podpoříme výstavbu akvaparku v Plzni, a to formou soukromé investice za podpory města a kraje. Nejprve zaktualizujeme existující studie a dokumenty, které má město k dispozici, následně stanovíme pobídky, které město soukromým investorům nabídne.
• Chceme moderní sportovní infrastrukturu, a proto budeme nadále rekonstruovat sportovní areály města. Zcela obnovíme sportování areál Prokopávka. Budeme usilovat i o majetkoprávní vyřešení pozemků na Lopatárně, aby se v tomto areálu zase aktivně sportovalo a město zde mohlo postavit nová sportoviště.
• Postavíme multifunkční halu v Krašovské ulici.
• Budeme se podílet na zpracování projektu zastřešení umělé hrací plochy v areálu Josefa Žaloudka při 33. ZŠ.
• Pravidelně uspořádáme sportovní akci pro rodiny s dětmi Sportmanie Plzeň s cílem zvýšit pohybovou gramotnost našich dětí a umožňující nábor členů plzeňským klubům.

Uživatelský avatar
Pavel.Sramek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1001
Registrován: 11 srp 2016, 11:51
Bydliště: Plzeň 3
Dal poděkování: 792 poděkování
Dostal poděkování: 630 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Programové prohlášení plzeňské koalice

Příspěvek od Pavel.Sramek » 05 čer 2019, 18:35

Úkol na zpracování podkladů je tady: https://redmine.pirati.cz/issues/20043

A vyšlo z toho toto: viewtopic.php?f=518&t=47436

Kde pokračuje diskuze k celému Opozičnímu Programovému prohlášení Pirátů.
Předseda MS Plzeň
Pirátský zastupitel města Plzně - člen komise Finanční a pro eGovernment
Pirátský zastupitel městkého obvodu Plzeň 3 - člen kontrolního výboru
[email protected] ; tel: 777 300 508

Rychlá odpověď

   
Odpovědět

Zpět na „Majetek a investice“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Agent DZ a 1 host