Navýšení velikosti skupiny členů pro nominaci do volby

Místo pro členské podněty, podporu změn stanov, žádosti o nominaci členstvem a návrhy na mimořádný přezkum.

Moderátor: Predsedajici

Pravidla fóra
Do tohoto fóra vkládají členové strany písemné návrhy, které chtějí předložit celostátnímu fóru k projednání. Celostátní fórum může projednat například návrhy předpisů, programových dokumentů, návrh na odvolání nebo mimořádně přezkoumat rozhodnutí libovolného orgánu do 14 dnů od jeho právní moci. Dále zde lze sbírat podporu pro projednání návrhů změn stanov nebo pro nominaci (návrh kandidáta) členskou základnou. Více informací naleznete v jednacím řádu.
Podrobný návod
  • U každého podnětu založte zvláštní vlákno s textem návrhu, zdůvodněním a dalšími náležitostmi a anketní otázkou s možnostmi "Pro", "Proti" a "zdržuji se". (Anketa se zadává v záložce "Anketa" pod příspěvkem, u ankety neomezujte trvání, nastavte viditelnost výsledků a možnost změny hlasu.)
  • Členský podnět, který získá aspoň stanovený počet hlasů, rozešle na žádost navrhovatele administrativní odbor všem členům strany v e-mailu jako členskou iniciativu s odkazem na dané vlákno, a to nejpozději do jednoho týdne od žádosti. Stanovený počet hlasů se pro účely tohoto pravidla vypočítá jako odmocnina z počtu členů strany zaokrouhlená nahoru na celé číslo (pro 930 členů je to 31 hlasů).
  • Celostátní fórum bude svoláno, požádá-li o to nejméně dvě odmocniny počtu členů. (pro 930 členů je to 61 hlasů) Přičemž nesmí být více členů proti svolání, než pro svolání.
  • Do již svolaného jednání budou začleněny další návrhy, které získaly podporu alespoň odmocniny členů. (Platí i pro návrh kandidáta do funkce volené celostátním fórem.)
Seznam členů naleznete zde. Aktuální počet je vpravo dole.
Představitele strany prosíme, aby návrhy na svolání, informace o rezignacích a další úkony k fóru směřovali do podatelny.

Doporučujeme nastavit si Sledování fóra Členských podnětů.

K uvedenému návrhu jsem

pro
29
67%
proti
12
28%
zdržuji se
2
5%
 
Celkem hlasujících: 43 - Celkem hlasů: 43

Uživatelský avatar
Stanislav.Stipl
Člen KS Královehradecký kraj
Příspěvky: 1795
Registrován: 05 úno 2012, 00:32
Profese: programátor
Dal poděkování: 1319 poděkování
Dostal poděkování: 2636 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Navýšení velikosti skupiny členů pro nominaci do volby

Příspěvek od Stanislav.Stipl » 13 dub 2019, 19:44

Ahoj,

v návaznosti na vnitrostranickou diskusi, na svůj členský podnět a s přihlédnutím k probíhajícímu sběru podpory pro další dovolbu RV navrhuji upravit jednací řád CF takto:
§ 5 Skupina členů

Skupinou členů se rozumí jen taková skupina, která čítá aspoň stanovený počet členů strany, kteří podpořili určitý návrh. Počet členů se stanoví u návrhu na zahájení jednání jako dvojnásobek druhé odmocniny z počtu přítomných členů, nejméně však jedna setina a nejvýše jedna pětina z počtu přítomných členů. U návrhu usnesení či postupu na již zahájeném jednání se takto stanovený počet snižuje na polovinu.
§ 21 Navrhovaní kandidátů

(1) Přihlášený kandidát musí mít aktuální a pravdivou osobní prezentaci na webu strany se svým úplným jménem, podobenkou a životopisem, splňovat předpoklady pro výkon funkce a získat řádnou nominaci, přičemž

a) Kandidáta do republikového výboru, republikového předsednictva, kontrolní komise, rozhodčí komise a nominaci do volby do Evropského parlamentu navrhuje krajské fórum svým usnesením nebo skupina členů.
b) Kandidáta na vedoucího odboru, nominaci do funkce člena vlády České republiky a nominaci do volby prezidenta České republiky navrhuje republikové předsednictvo, republikový výbor nebo skupina členů.
c) Kandidáta na celostátního lídra navrhuje krajské fórum svým usnesením.

(2) V prodloužené rozpravě není pro přihlášení kandidáta řádná nominace třebase velikost skupiny členů pro nominaci do volby snižuje na polovinu.
Odůvodnění:
V odkazované vnitrostranické diskusi se několik členů (například Jan Hora, Milan Ďaďourek, Mikuláš Ferjenčík, David Wagner) vyjádřilo pro nějakou formu navýšení počtu členů skupiny pro nominaci do volby. Samozřejmě ne každému bude vyhovovat zrovna předložený způsob, to je možné doupravit alternativním návrhem. Snažil jsem se, aby předložený způsob byl co nejjednodušší, proto neobsahuje různé velikosti skupiny pro různá místa kandidátky a podobně. Návrh tedy spočívá v tom, že stávající snížení velikosti skupiny členů na polovinu se uplatní pouze pro návrhy usnesení a postupu, nikoliv pro nominace do volby. Zároveň návrh upravuje nominaci v prodloužené rozpravě.
V současné době je skupina členů na zahájeném jednání druhá odmocnina z počtu členů, tedy 31 při 924 členech. To je pouze kolem 3,3 % z celkového počtu členů. Předložený návrh velikost skupiny členů navyšuje na dvojnásobek druhé odmocniny, tedy 61 při 924 členech. To by bylo 6,6 % z celkového počtu členů s tím, že velikost skupiny se nadále bude vyvíjet podle druhé odmocniny z celkového počtu členů. Zisk krajské nominace je ještě snadnější, proto jsem již dříve předložil návrh na její zrušení v případě volby do RV.
Kvůli snadnému zisku nominací byl ve volbách do RV, dovolbě RV, ale i v primárkách do EP velký počet kandidátů. V ideálním světě by to nevadilo, protože náš volební systém umožňuje podpořit v prvním kole libovolný počet kandidátů. Naneštěstí v praxi tento přístup naráží na některé limity:
- pro voliče je příliš náročné seznámit se s velkým počtem kandidátů, což negativně ovlivňuje jak účast ve volbě, tak počet odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty; pokud by měl každý volič věnovat 5 minut zjišťování informací o každém z 31 kandidátů, je to 155 minut na voliče, což by při 100 % volební účasti bylo přes 2000 hodin, tedy pracovní doba jednoho člověka za jeden rok
- kandidáti musí vyvinout jen velmi malé úsilí pro zisk nominace, tím pádem se ani dostatečně nepředstaví voličům a nedodají informace pro jejich rozhodování
- pokud se volič rozhodne hlasovat, hlasuje například pouze pro kandidáty, které osobně zná, aby se vyhnul časově náročnému zjišťování informací nebo porušení demokratického minima
- část voličů se navíc může snažit taktizovat, což systém umožňuje v případě primárek do EP; v případě volby do RV to vypovídá spíše o neznalosti volebního systému

Návrh na zvětšení velikosti skupiny členů se vztahuje na všechny volby, proto krátce popíšu, jaký předpokládám dopad u jednotlivých voleb.
V případě volby do RP nemám nejmenších pochyb o tom, že by kandidáti měli být celostátně známí a neměli by mít problé získat nominaci pouhými několika procenty hlasů z počtu členů.
V případě volby do KK a RK mám za to, že není cílem mít tyto orgány za každou cenu zcela naplněné, ale je potřeba se soustředit také na kvalitu a časové možnosti jednotlivých kandidátů. Například RK je v současné době plně obsazená, ale na předběžné otázky odpovídá pouze její předseda. Jiní dva členové RK přitom kandidovali v nedávné dovolbě do RV. Je otázkou, zda si vůbec byli vědomi neslučitelnosti těchto funkcí.
V případě nedostatku kandidátů je možné využít snížené velikosti skupiny v prodloužené rozpravě (k tomu se ještě vyjádřím dále) a také krajských nominací, které v případě KK a RK podle mého názoru dávají mnohem větší smysl, než u RV. U takové krajské nominace do KK/RK totiž krajské fórum říká: "XY je férový/schopný/aktivní člověk a proto chceme, aby byl v KK/RK". U nominace do RV říká: "XY je náš člověk a proto chceme, aby byl v RV".
V případě vedoucích odborů, kandidátů na ministry a na na prezidenta bych chtěl zdůraznit, že se jedná o volbu jednotlivců do čela v podstatě monokratických orgánů a proto je třeba být při výběru zvlášť pečlivý; navíc je zde možnost nominace RP a RV, která se v nedávné době přiliš nevyužívala, ale zrovna v těcho případech dává smysl.
Pro kandidáta na celostátního lídra se nic nemění.
Pokud jde o dopad na oblastní sdružení, ta nominace často buď vůbec neřeší, nebo mají vlastní jednací řád.
Pokud jde o prodlouženou rozpravu, změna jednacího řádu, která v prodloužené rozpravě nevyžadovala nominaci byla přijata v prosinci 2017 a pokud vím, nikdy nebyla použita. Pokud by v jednacím řádu tento bod zůstal beze změn, byl by příliš velký rozdíl mezi prodlouženou a neprodlouženou rozpravou. Proto navrhuji v prodloužené rozpravě snížit velikost skupiny na polovinu, ale nominaci požadovat.

Protože jednací řád CF neumožňuje přijetí několika nevylučujících se návrhů v jednom jednání, nejedná se o alternativní návrh k původnímu návrhu, ale o návrh na zahájení samostatného jednání. Předpokládám, že pokud proběhne další dovolba RV, bude po takovéto úpravě znovu poptávka.

Děkuji za případnou podporu.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Stanislav.Stipl za příspěvky (celkem 10):
Josef.Spak, Vojtech.Pikal, Jan.Hora, Andrej.Ramaseuski, Jan.Hrubes, Isa, Daniela.Bila, Ondrej.Profant, Vit.Jurasek, Zbynek.Janoska

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 19743
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 26094 poděkování
Dostal poděkování: 18838 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Navýšení velikosti skupiny členů pro nominaci do volby

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 14 dub 2019, 12:45

Děkuji Standovy za návrh, který podporuji.

Dovolím s dvě poznámky:
1) K Oblastním sdružením - u nás v kraji v rámci "výcviku členů" trváme na tom, že JdŘ CF se pro jednání KF a MF používá přiměřeně, takže to efekt mít bude - ve volbě předsednictva a v nominacích do kandidátek, zejména do krajské. Nemyslím si, že to bude ke škodě věci. Zvláště když existuje ustanovení, že navrhovací doba se neprodlužuje do dostatku kandidátů, ale po druhém prodloužení se prostě jde hlasovat (§ 20 (3)), je na to třeba více myslet při stanovování lhůt a zahajování jednání.
2) O tom co jsou a nejsou návrhy ve stejné věci rozhoduje zejména předsedající, nikoliv navrhovatel.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 3):
Isa, Petr.Vileta, Vladimira.Sykorova
člen RV, AO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Daniel.Galuszka
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 176
Registrován: 30 lis 2017, 20:52
Profese: Asistent poslance, resortní tým Vnitro
Dal poděkování: 95 poděkování
Dostal poděkování: 173 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Navýšení velikosti skupiny členů pro nominaci do volby

Příspěvek od Daniel.Galuszka » 06 kvě 2019, 12:46

Měl bych jednu otázku - u těchto voleb se akcentuje známost kandidáta, což vidím jako relevantní pro kandidaturu do RP, ale u zbylých funkcí mi to už smysl moc nedává. Podporuju zúžení počtu kandidátů. Je však na místě diskutovat o tom, zdali není vhodnější například nějaké vstupní kritérium pro kandidaturu. Například "odsloužené roky ve straně" a "znalost předpisů" u kandidáta do RV, RK, KK apod. On ten počet hlasů pro nominaci totiž povede k tomu, že lidi budou obepisovat známé Piráty na facebooku a prosit je o podporu nominace, což vede k nátlakovým metodám "Hele, tys pro mě ještě nehlasoval co? Asi ti to zapadlo, tak ti píšu ještě jednou..." apod.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Daniel.Galuszka za příspěvky (celkem 2):
Vladimira.Sykorova, Romana.Korosi
e-mail: [email protected]
facebook: https://www.facebook.com/daniel.galuszka.3

zastupitel města Bohumína
asistent poslanců Lukáše Koláříka a Tomáše Vymazala
resortní tým Vnitro a bezpečnost

Uživatelský avatar
Daniel.Galuszka
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 176
Registrován: 30 lis 2017, 20:52
Profese: Asistent poslance, resortní tým Vnitro
Dal poděkování: 95 poděkování
Dostal poděkování: 173 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Navýšení velikosti skupiny členů pro nominaci do volby

Příspěvek od Daniel.Galuszka » 06 kvě 2019, 12:48

Navíc známost kandidáta a vnitřní sympatie mají pramálo společného s nějakou faktickou odborností vhodnou pro člena těchto orgánů. Snadno se tak může stát, že tyto funkce "zaberou" KOKS, předsedové a místopředsedové KS a MS, či zkrátka členové s množstvím followerů na fb (viz Patrick Zandl - nic proti jeho persóně). Prozatím jsem tedy proti.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Daniel.Galuszka za příspěvky (celkem 2):
Andrej.Ramaseuski, Roman.Pasek
e-mail: [email protected]
facebook: https://www.facebook.com/daniel.galuszka.3

zastupitel města Bohumína
asistent poslanců Lukáše Koláříka a Tomáše Vymazala
resortní tým Vnitro a bezpečnost

Uživatelský avatar
Stanislav.Stipl
Člen KS Královehradecký kraj
Příspěvky: 1795
Registrován: 05 úno 2012, 00:32
Profese: programátor
Dal poděkování: 1319 poděkování
Dostal poděkování: 2636 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Navýšení velikosti skupiny členů pro nominaci do volby

Příspěvek od Stanislav.Stipl » 04 črc 2019, 20:28

V mezičase proběhla volba vedoucího ZO. Kandidát @David.Wagner do ní získal nominaci, kde s rezervou přesáhl dvojnásobek odmocniny členů:
viewtopic.php?f=350&t=47118
Považuji to za pozitivní příklad, že i člen, který není koordinátor, předseda či místopředseda KS a navíc vstupil teprve v loňském roce může dvojnásobnou nominaci bez problémů získat. A že by za tím stála místopředsednická funkce v desetičlenném MS silně pochybuji.

Co se týče "odsloužených let ve straně", domnívám se, že lidé, kteří jsou členy delší dobu, mají přirozenou výhodu, ale rozhodně bych byl proti toto nějak formálně podporovat. Přirovnal bych to k ageismu.

Co se týče "znalosti předpisů", jsem velmi pro, aby funkcionáři tuto znalost měli, ale měli by ji prokázat svou normální činností, případně právě rámci diskuse pod členským podnětem nebo v rozpravě.

K obepisování lidí při získávání nominace docházet může. Právě tak může docházet k obepisování při samotné volbě. Považuji to za otázku vnitřní kultury a je možné, že pokud se nějaký kandidát bude snažit tímto způsobem získat podporu, ve výsledku podporu ztratí. Jinak ano, demokratická volba je i o známosti a oblíbenosti, považuji to za přirozené.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Stanislav.Stipl za příspěvky (celkem 4):
Vladimira.Sykorova, Ondrej.Profant, Vojtech.Pikal, Vit.Jurasek

Uživatelský avatar
Vaclav.Zidek
Koordinátor krajského sdružení
Příspěvky: 362
Registrován: 06 dub 2018, 18:25
Profese: OSVČ
Dal poděkování: 333 poděkování
Dostal poděkování: 453 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Navýšení velikosti skupiny členů pro nominaci do volby

Příspěvek od Vaclav.Zidek » 04 črc 2019, 21:09

Stanislav.Stipl píše:
04 črc 2019, 20:28
V mezičase proběhla volba vedoucího ZO. Kandidát @David.Wagner do ní získal nominaci, kde s rezervou přesáhl dvojnásobek odmocniny členů:
viewtopic.php?f=350&t=47118
Z jednoho příkladu bych pravidlo nedělal. Zvláště, když byl jediným zájemcem. ;-)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vaclav.Zidek za příspěvky (celkem 3):
Josef.Spak, Ondrej.Profant, Roman.Pasek
Václav Židek

Telefon: 775 198 038, Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/vaclav.zidek

Uživatelský avatar
Stanislav.Stipl
Člen KS Královehradecký kraj
Příspěvky: 1795
Registrován: 05 úno 2012, 00:32
Profese: programátor
Dal poděkování: 1319 poděkování
Dostal poděkování: 2636 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Navýšení velikosti skupiny členů pro nominaci do volby

Příspěvek od Stanislav.Stipl » 05 črc 2019, 09:49

Ono podobných kandidátů (do jiných voleb) bylo více, ale mohlo by jich být ještě více, kdyby AO nezamykal členské podněty bezprostředně po získání minimální nutné podpory. Což se většinou děje, pokud autor podnětu výslovně nepožádá o nezamykání. Přitom členský podnět by mohl sloužit i po získání podpory jako vlákno k otázkám a odpovědím daného kandidáta, aby se neznepřehledňovala hlavní rozprava.

Další věc je, že v případě navýšení by i kandidátské členské podněty získaly právo na rozeslání v newsletteru. Což se nyní neděje, protože po získání podpory pro rozeslání je zároveň dosažena i hranice pro zařazení do volby a rozeslání tak zdánlivě ztrácí smysl.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Stanislav.Stipl za příspěvky (celkem 4):
Vojtech.Pikal, Jan.Bednarik, Josef.Spak, sery.pavel

Rychlá odpověď

   
Odpovědět

Zpět na „Členské podněty“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Agent DZ a 0 hostů